27.02.2023

IdrottOnline är fortfarande systemet vi använder

Orientering
IdrottOnline är även i fortsättningen det centrala systemet för medlemsadministration, LOK-stödsadministration, bidragsansökan och administration av utbildningar – därför är det viktigt att ni säkerställer att all data i IdrottOnline är korrekt och uppdaterad.

Våra föreningar har valt olika lösningar för att skapa en ny hemsida efter det att Riksidrottsförbundet stängde webbplattformen Epi server, som tidigare fanns i IdrottOnline.
IdrottOnline är fortfarande det system som används och det innehåller information som används för stor del av vår verksamhet.

Eventor hämtar medlemmar från IdrottOnline varje dygn, likt tidigare.

Endast de medlemmar som finns registrerade i IdrottOnline ingår i Folksams försäkring Råd och vård.

Föreningens årsavgift till förbundet baseras på antalet medlemmar som finns registrerade i Idrottonline.

De föreningar som valt en hemsideslösning som har integration med IdrottOnline – för hela eller delar av det som annars administreras i IdrottOnline – behöver säkerställa att integrationen gör att samtliga uppgifter i IdrottOnline är korrekta. Om inte behöver administrationen – för hela eller delar – även fortsättningsvis skötas i IdrottOnline.

Här loggar ni in i IdrottOnline: https://login.idrottonline.se/

De funktioner som finns i IdrottOnline är:

  • Medlemsadministration: ett medlemsregister som uppfyller det en idrottsförening behöver för att enkelt kunna ansöka om RF:s ekonomiska stöd.
  • LOK-stödsadministration: skapa LOK-aktiviteter, närvaroregistrera enkelt i LOK-appen och skicka in föreningens LOK-stödsansökan. Läs mer om LOK-stöd.
  • Bidragsansökan: ansök om ekonomiska bidrag för idrottssatsningar. Läs mer om bidragsansökan. :
  • Folkbildningsadministration: administrera och redovisa idrottsföreningens folkbildningsaktiviteter såsom lärgrupper, kurser och föreläsningar. Föreningar som samverkar med RF-SISU distrikt ges möjlighet till viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in. Läs mer om utbildning
  • Statistik och rapporter: data för beslutsstöd.

Systemintegration: om er förening vill använda andra föreningsadministrativa system så är det enkelt att föra över data till IdrottOnlines centrala register. Integrationen aktiveras och hanteras i IdrottOnline. Informationen i IdrottOnline kan exporteras till t ex tävlingsadministrativa system och bokföringssystem. Läs mer om integrationsmöjligheter.

Licensmodulen och avgiftsmodulen i IdrottOnline fasas ut den 31 december 2023.  Läs mer om RF:s arbete med IdrottOnline.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter