Svensk Orientering logotyp
10.01.2020

Indelning i 5-årsintervaller för D/H40 och äldre i MTBO

Orientering
Mountainbikeorientering växer och med det också behovet av en indelning i 5-årsintervaller istället för 10-årsintervaller i de äldre klasserna. Införande av intervaller om 5 år börjar därför gälla från och med 2020 års säsong.

Motion från Smålands OF

Till förbundsmötet 2020 lämnade Smålands OF in en motion om att, som i orienteringslöpning, även i mountainbikeorientering (MTBO) införa 5-årsintervaller istället för dagens 10-årsintervaller för D/H40 och äldre.

Förbundsstyrelsen är enig med motionären och då förändringen ligger i anvisningarna som styrelsen har mandat att besluta om, tog styrelsen på sitt möte den 9 december 2019 ett beslut om att införa det här redan till årsskiftet. 

Beslutet

Nedan ges en beskrivning av vad beslutet innebär för MTBO-tävlingar från och med 1 januari 2020.

 • Att vid normalfallet ha 5-årsintervaller för D/H40 och äldre.  
 • Att ge arrangören möjlighet att redan vid inbjudan slå samman klasser till 10-årsintervaller.
 • Att ge arrangören möjlighet att vid anmälningstidens utgång flytta anmälda till annan klass då det är för få anmälda i någon/några klasser.
 • Att beslutet gäller från och med 1 januari 2020.  

Förändringar i tävlingsanvisningarna 

En ny version av regelverket för MTBO är på väg att tas fram. Följande förändringar kommer att uppdateras i den del som består av anvisningar.

 • Att tabellen uppdateras för klassindelning i anvisningarna för MTBO, kapitel 8 Klasser, segrartider och svårighetsnivåer:
  • Från dagens ”Klasserna D/H40-och äldre i 10-årsintervall.” till ”D/H40 och äldre i 5-årsintervall.”.
 • Att en lämplig anvisningstext tas fram enligt följande:
  • Vid behov får sammanslagning av klasser ske, men endast till en eller flera av klasserna D/H40, D/50 etc. Tillgängliga anmälningsklasser ska anges i inbjudan.
  • Vid tre anmälda eller färre vid anmälningstidens utgång får flyttning ske av de anmälda i D/H45, D/H55, D/H65 osv. till D/H40, D/H50, D/H60 osv.
 • Att i tabellen "Beräknade segrartider", på samma sida som klassindelningen ovan, komplettera så att 5-årsklasserna finns med. D40 ska ha samma beräknade segrartid som D45, H40 samma beräknade segrartid som H45 osv. Det innebär att D40 ersätts i tabellen med D40/D45 och H40 med H40/H45 osv.

Ingen behandling av motionen på förbundsmötet

Motionären Smålands OF anser att beslutet ligger i linje med deras motion och motionen har därför dragits tillbaka till förbundsmötet 2020.

- Länk till sidan med motioner till FM 2020, inkl. Smålands OF:s motion

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter