Svensk Orientering logotyp
16.10.2019

Inför Förbundsmötet 2020 – dags för motioner och nomineringar

Orientering
Den 21-22 mars 2020 är det dags för svensk orienterings förbundsmöte. En ny förbundsstyrelse ska väljas och motioner behandlas. Vill du/ni nominera något namn till styrelsen – eller vill ni motionera? I så fall börjar det bli hög tid att agera!

Under hösten och vintern arbetar valberedningen med att ta fram sitt förslag till förbundsstyrelse. Målsättningen är att det ska finnas ett färdigt förslag en månad före förbundsmötet. Därefter är det förbundsmötets uppgift att fatta beslut.

Tre styrelsemedlemmar har aviserat att de inte ställer upp för omval: Eje Andersson, Roland Hellberg och Sten Segerslätt. Sedan i somras står ytterligare en stol tom sedan dåvarande ordföranden Inge Blomberg av personliga skäl valde att lämna styrelsearbetet.

Nominera till styrelsen senast 31 december

Nu uppmanar valberedningen distriktsförbunden att nominera kandidater till den nya styrelsen.

- Dessutom är det är ju fritt fram för vem som helst att nominera personer till styrelsen. Det är också tillåtet att nominera sig själv, säger Lennart Brattgård, sammankallande i valberedningen.

Formellt är sista dagen för nominering 31 december, men valberedningen ser gärna att nomineringar kommer in före ordförandekonferensen i Södertälje den 16-17 november.

Här finns mer information om valberedningens arbete samt kontaktuppgifter.

Lämna in motioner senast 1 november

Utöver valet av ny styrelse finns en mängd punkter som ska behandlas på förbundsmötet, som är förlagt till Quality Hotel i Nacka. Vanligen inkommer ett antal motioner från rörelsen och förbundsmötet avgör om dessa ska bifallas eller avslås.

Om din förening eller ditt distrikt vill motionera är det hög tid – den 1 november är deadline. Här  kan du läsa mer om hur du skriver en motion.

Inkomna motioner kommer att publiceras löpande här.

 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter