Inkludering - delrapport från projektledaren
12.11.2021

Inkludering - delrapport från projektledaren

Orientering
Lina Nilsson är projektledare inom inkludering på SOFT. Här kommer en rapport från henne vad som gjorts hittills i år inom inkludering och vad som händer framåt.

Lina Nilsson har nu varit projektledare inom inkludering på SOFT sedan maj i år och är precis klar med en delrapport över vad som hittills har gjorts, insikter och lärdomar samt vad som händer framåt. Delrapporten i sin helhet går att läsa här och nedan ses en intervju med Lina.  

Varför ska orienteringen jobba med inkludering? Behöver orienteringen ett inkluderingsprojekt?

Genom att nå fler och nya målgrupper vi idag inte når kommer Svensk orientering att växa i antal och även bli starkare som organisation. Att vara relevant för fler är en framgångsfaktor för att Svensk orientering ska kunna utvecklas framåt. Vi vill att fler ska få möjlighet att uppleva orientering, och att det ska finnas förutsättningar till det oavsett bakgrund, inkomst eller vart man bor. Efter att ha genomfört ett stort antal aktiviteter under det halvår jag nu arbetat med inkludering på förbundet är jag också helt övertygad om att orientering kan intressera, nå ut och passa fler målgrupper. För att uppnå detta krävs det att vi tänker till i vad och hur vi erbjuder orientering och självklart att vi vill nå nya målgrupper.  

Vad är inkludering och vad innebär det att vara en inkluderande förening?

Inkludering handlar om att känna sig välkommen i ett sammanhang, tex en idrott eller en förening. Det räcker inte med att alla får vara med. Till exempel om vi vill välkomna nybörjare oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar kan vi inte enbart erbjuda träningar på svart nivå och som ligger långt från ”hemmaplan”. Vi behöver alltså fundera över vilka behov målgruppen har och vilka hinder som kan upplevas och sen skapa välkomnade aktiviteter utifrån det.

Vad är syftet med projektet?

Det vi vill göra och uppnå med det här projektet är att förstå hur vi kan göra orientering välkomnande för målgruppen barn, ungdomar och vuxna från socioekonomiskt utsatta områden. Hur gör vi orientering roligt och intressent för dem. Det långsiktiga målet är att få fler som väljer att gå med i en förening och/eller vara med på orienteringsföreningars aktiviteter.

För att få ovan insikter har vi genomfört enkätundersökningar och ett stort antal prova på aktiviteter. Dessa insikter ska sedan omsättas på olika sätt och på olika nivåer. Till exempel marknadsförings- samt informationsmaterial, upplägg på prova-på-aktiviteter samt utbildning och annat stöd till våra föreningar och/eller distrikt.

Hur många aktiviteter har anordnats?

Det har hittills anordnats 17 olika aktivitetsdagar med prova-på-orientering i sex olika områden, fem i Stockholm och ett i Göteborg. Det har varit mellan 20–95 deltagare per tillfälle och totalt cirka 550-600 unika individer som har provat på våra olika aktiviteter, och det är vi väldigt nöjda med! Aktiviteterna har varit riktade till olika målgrupper, olika storlek på evenemang, med varierande orienteringsövningar och i olika samarbeten, allt för att prova på, utvärdera och lära oss av vad som fungerar bra eller mindre bra.

Vad har det varit för aktiviteter?

Vi har provat allt från tipspromenad och labyrint till kartteckenpromenader och stjärnorientering. Det som har varit gemensamt är att vi har befunnit oss i eller i närheten av bostadsområden för att vara så synliga och tillgängliga som möjligt.

Vad är dina slutsatser så här långt?

Att deltagare och de vi samarbetat med gillar orientering! Oavsett vilken typ av evenemang eller orienteringsövningar vi har erbjudit har vi fått väldigt positiv respons från deltagarna. De vi har samarbetat med har också varit väldigt positiva till att prova på och att involvera orientering i sin verksamhet. Det har varit allt från kommuner och bibliotek till andra idrottsföreningar och organisationer som kommit med förfrågningar.

En annan slutsats är att det krävs mindre anpassning av själva orienteringen än vad jag trodde inför. Stjärnorientering med korta slingor i varierande svårighetsgrad i stadsmiljö funkade utmärkt även om deltagarna hade lite erfarenhet av orientering sedan tidigare.

Dessutom har vi som anordnat aktiviteterna haft väldigt roligt och det har känts härligt och givande!

inkludering kartor.PNG

Kartor: ett väl genomtänkt och lyckat upplägg till stjärnorientering i Vårberg, Stockholm av Bengt Branzén, Mälarhöjdens IK OK. Ett antal banor per nivå enligt progressionen ”Inom synhåll”, ”Nästan inom synhåll” och ”Utmaning”.

Vilka utmaningar har du noterat?

Det man behöver ha med sig redan i planeringsstadiet är nästa steg, det vill säga vad man kan erbjuda dem som blir intresserade och vill fortsätta med orientering. Exempelvis är labyrint en väldigt uppskattad och rolig aktivitet för personer i olika åldrar, men samtidigt är det inte en naturlig del av en vardaglig orienteringsverksamhet. Att förenkla orienteringsträningen som föreningen bedriver skulle sänka tröskeln för många som vill fortsätta med orientering. Övergången skulle bli mer naturlig, exempelvis med stjärnorientering i närmiljön. Då skapas en mer direkt koppling till de olika momenten i orientering och det finns även en större möjlighet att involvera den i befintlig verksamhet. Det räcker troligtvis inte med en eller ett par prova-på-aktiviteter i ett synligt och tillgängligt närområde för att deltagarna ska transportera sig till nya områden och större skogs-/naturområden. Men genom att anordna orientering i närmiljö/stadsmiljö mer regelbundet kan vi erbjuda både dem som vill prova på orientering, nybörjare och etablerade orienterare att kunna träna samtidigt på samma plats. Och det är ju det som är inkludering och det långsiktiga målet.

Hur går förbundet vidare?

Denna artikel och delrapporten är ett första steg för att sprida de lärdomar och erfarenheter vi samlat på oss från de olika aktiviteterna till orienteringsrörelsen. Det vi nu jobbar med är att paketera de insikter och lärdomar vi har för att skapa material och stöd för orienteringsföreningar, distrikt, andra verksamheter och såklart direkt mot målgruppen. Konkret kommer vi att ta fram marknadsförings- och informationsmaterial samt en konceptbeskrivning på hur en förening kan lägga upp ett ”prova-på-orientering koncept” för att nå nybörjare i allmänhet men också särskilt fokus på socioekonomiskt utsatta områden.

Något mer du vill tillägga?

Alla dessa aktiviteter har varit otroligt roliga att vara involverade i! Jag har träffat så många duktiga ledare som anordnat aktivitetsdagarna och hjälpt till och så många barn som fått prova på helt nya saker, det har varit många skratt och leenden och mycket spring i benen. Så jag vill rikta ett STORT TACK till de föreningar, ledare och samarbetspartners som genomfört dessa aktiviteter, fantastiskt bra jobbat!

Mälarhöjdens IK OK, Sundbybergs IK orientering, Tolereds Allmänna IK orientering och Stockholms Orienteringsförbund. Unga ledare som hjälpt till på aktivitetsdagar i Järvaområdet; Edvin, Elis, Emma, Henrik, Hugo, Märta, Nils, Rut, Tindra, Turid och Vendela.

Tack också till Icebug och Silva som har sponsrat med give-aways och priser, det har verkligen varit uppskattat bland besökarna!

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter