Svensk Orientering logotyp
28.01.2016

Justerade poäng i Sverigelistan

Orientering
Poängen för de tävlande i klasserna D/H35 och uppåt är justerad i Sverigelistan. Det är gjort för att kompensera för att dessa klassers poängsnitt varje år blir bättre och bättre, när det pga åldern rimligtvis borde vara tvärtom.

Sverigelistan är en poänglista för alla med en ålder av 15 år och uppåt och samtidigt ett gallringsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar. Formeln, som ligger till grund för poängen, grundar sig på de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden och ger generellt sett bättre snittpoäng ju mer du tävlar. Det här får till effekt att även poängen för de bästa i de äldre klasserna blir bättre och bättre varje år, trots att det istället vore rimligt att anta att den skulle försämras med åldern.

Som en kompensation för ovanstående poängdrift görs det med jämna mellanrum en justering av poängen för de äldre klasserna i Sverigelistan. Senast det gjordes jämfördes alla resultat som de äldre uppnått i D/H21 för att på så sätt få någon form av värdemätare mellan klasserna.

Hur har justeringen gjorts?

Den här gången har istället poängen plockats ut på den femtedel som varje år byter klass. Det handlar alltså om 39-åringarna som blivit 40 och bytt till D/H40, 44-åringarna som blivit 45 och bytt till D/H45 osv.

Här har snittpoängen för 2015 (baserad på 2014 års resultat) jämförts med snittpoängen 2014 (baserad på 2013 års resultat). Differensen mellan de två åren ger då på ett ungefär hur mycket snittpoängen borde försämras i den nya (äldre) klassen jämfört med den tidigare (yngre).

Exempel: Om de som gått upp i D45 får 3 poäng bättre i snitt än vad de fick som 44-åringar i D40 så antar vi att rimligtvis alla resultat uppnådda i D45 bör justeras med 3 poäng jämfört med resultat uppnådda i D40.

Notera att justeringen är gjord baserad på den tävlingsklass som sprangs och inte den tävlandes ålder. Det betyder exempelvis att 40-åringars resultat uppnådda i D/H21 och D/H35 är lämnade utan hänsyn.

Notera också att justeringen är ackumulerad. Differensen mäts mellan två intilliggande klasser, t ex 45 och 50, men det finns också en skillnad mellan 40 och 45, och mellan 35 och 40, vilket betyder att alla skillnader mellan yngre klasser behöver adderas till den aktuella.

Felkällor

Endast poäng under 100 är medräknade (0 poäng är bäst och 300 är högst möjliga poäng i Sverigelistan). Poänger högre än 100 har bedömts som för instabila att räkna på.

Det finns säkert bättre statistiska metoder att räkna med och till kommande år kan det finnas anledning att följa upp för en ännu rättvisare lista.

Länk till Sverigelistan

sverigelistan.orientering.se 

Frågor

Ställs till sverigelistansupport@orientering.se 

 

Justerade poäng klassvis 2016 

Damer

Justering jämfört med
yngre klass

Ackumulerad
justering

D35 (1980)

0

0

D40 (1975)

6

6

D45 (1970)

6

12

D50 (1965)

7

19

D55 (1960)

5

24

D60 (1955)

10

34

D65 (1950)

14

48

D70 (1945)

10

58

D75 (1940)

11

69

D80 (1935)

0

69

D85 (1930)

0

69

 

Herrar

Justering jämfört med
yngre klass

Ackumulerad
justering

H35 (1980)

0

0

H40 (1975)

3

3

H45 (1970)

4

7

H50 (1965)

4

11

H55 (1960)

4

15

H60 (1955)

8

23

H65 (1950)

13

36

H70 (1945)

13

49

H75 (1940)

9

58

H80 (1935)

10

68

H85 (1930)

0

68

H90 (1925)

0

68

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter