Svensk Orientering logotyp
18.05.2017

Kartnormen i svensk översättning – och annan information

Orientering
Den nya kartnormen har översatts till svenska och finns att ladda ner här från hemsidan. Här följer också information som är bra för dig som kartbeställare, kartritare och kartkontrollant att veta.

För några veckor sedan kom en ny version av kartnormen. Den har översatts till svenska och kan laddas hem här från hemsidan.

En ny symboluppsättning för Ocad finns också att ladda hem från samma sida.

Gå till nedladdningssidan:
- Stöddokument och filer, inkl. kartnormen på svenska och ny symboluppsättning 

Symboluppsättningen är framtagen direkt utifrån kartnormen. Varje kartritare är ansvarig för sin egen symboluppsättning, oberoende varifrån den kommer och trots eventuella fel i originalet. Vid upptäckta fel i den svenska versionen, rapportera gärna dessa på e-postadressen angiven sist i denna nyhet.  

Att följa kartnormen

Enligt det svenska regelverket får tävlingar inom nivåerna 1-3, vilket motsvarar alla mästerskapstävlingar, nationella tävlingar och distriktstävlingar, endast arrangeras på en karta godkänd av SOFT. Det betyder att den ska följa kartnormen. 

Den svenska versionen av kartnormen är en direktöversättning, vilket behöver beaktas. Till exempel står det att avvikelser från normen på internationella tävlingar endast godkänns efter tillstånd från IOF. På samma sätt gäller att normavvikelser på svenska tävlingar endast godkänns efter tillstånd från SOFT (nivå 1) och OF (nivå 2 och 3), men den formuleringen finns inte med i kartnormen utan är istället med i det svenska regelverket.

Regelverket styr bland annat också kartskalor och förbjudna områden.  

Viktiga nyheter i normen

Svenska orienteringskartor bör framställas i Sveriges nationella koordinatsystem, SWEREF 99 TM.

Meridianer ska numera alltid vara raka jämfört med papperskanten. Kartan behöver därför vridas från dess koordinatsystem före utskrift eller tryckning. Här gäller det att se upp om kartan ligger i ett område med stor avvikelse från koordinatsystemet. Det gäller framförallt symboler orienterade mot norr som kan gå in i andra symboler och smala linjeuppbyggda ytor som delvis kan försvinna.  

Övriga nyheter:  

 • Mycket mer detaljerade symbolmått, inkl. minimimått och minsta ytbredder.
 • Många symboler har nya nummer.
 • Lokala tecken är omgjorda, med olika symbolutseenden i de olika färgerna.
 • Grön ring får endast användas för tydligt stort träd, och grön prick för stort träd eller buske.
 • Tecknen för rörledning kan numera användas även för andra typer av människogjorda linjära föremål som rodelbana.

En annan viktig nyhet i nya normen är att allt, inklusive meridianer och banpåtryck, ska vara rena uppförstoringar för större skalor än 1:15 000.

Banpåtryck på svenska tävlingars kartor har hittills styrts av det svenska regelverket. Eftersom även Sverige ska följa kartnormen fullt ut och avsnittet om banpåtryck i nya normen innebär flera fördelar jämfört med tidigare så är rekommendationen att banläggare redan nu följer den nya normen avseende banpåtryck. Det svenska regelverket kommer att uppdateras med en ren hänvisning till kartnormen. 

Nya symboler i normen

De viktigaste nya symbolerna att känna till i nya normen är följande:

 • Småkuperad terräng finns i två versioner, en som har liten inverkan på löpbarheten och en som påverkar löpbarheten.
 • Symbolen för blockterräng har blivit större och finns också i en version med ännu mer nedsatt löpbarhet.
 • Symbolen för stenig mark finns i ytterligare två versioner, en svårlöpt och en svårframkomlig.
 • Gigantisk sten ersätter det som tidigare hetat stenformationer.
 • Tecknet för gruvhål kan även användas för smala bergsskrevor och grottor.
 • Grunda vattenytor
 • Symbolen 402, öppen lättlöpt mark med spridda träd, är inverterad mot tidigare, dvs det är en gul yta (100 %) med hål i.
 • Öppen mark med spridda träd (402 och 404) finns vardera i två varianter, en med vita prickar (spridda träd) och en med gröna (spridda buskar/buskage).
 • Opasserbar skog (löpbarhet 0-10 %, ex. häckar, taggiga snår).
 • Löpbarhet för rågång (drivningsstig, annan smal öppning).
 • Skärmtak 

Nyheter i avsnittet om banpåtryck:  

 • Meridianer och banpåtryck ska vara rena uppförstoringar för större skalor än 1:15 000.
 • Snitsling till startpunkten samt kartutdelningsplats (om inte samma som startpunkten).
 • Förbjudet område  

Borttagna tecken

Symboler som inte är unika är borttagna, till exempel höjd (i höjdkurva) och grotta (i stenig grop / gruvhål). 

I övrigt är följande tecken bortplockade:  

 • Skjutbana
 • Grav
 • Farligt område (ingår istället i förbjudet område)  

För skjutbanor på kartan är det viktigt att kartägaren informerar på kartan vad som gäller. Vid behov kan skjutområdet markeras med någon form av färgad streckad linje runt. Textinformationen om skjutområdet får då en direkt koppling till området på kartan. Ett alternativ kan vara att rita området som förbjudet. 

Övriga viktiga symbolförändingar och minimimått

Viktiga symbolförändringar och minimimått har samlats på sidan över vanliga kartfrågor och svar:

När måste nya normen följas?

När det gäller all nyritning ska givetvis den nya normen följas, men frågan är vad som gäller för kartor ritade efter den gamla normen. 

Internationella orienteringsförbundet gick nyligen ut med att alla kartor som ska användas till internationella tävlingar 2018 och framåt ska vara ritade efter nya normen.

För svensk del gäller följande:  

 • Alla kartor på tävlingar inom nivå 1 ska snarast möjligt vara ritade efter nya normen, men senast på tävlingar 2019 och framåt.
 • Alla kartor på tävlingar inom nivå 2-3 ska också snarast möjligt vara ritade efter nya normen, men senast på tävlingar 2020 och framåt. 

Hybrider ej tillåtna

En fråga som inkommit är den om hybrider mellan normerna är tillåtna, dvs kartor med en blandning av nya och gamla normen. Följande gäller: 

 • En blandning av symboler är förstås inte tillåtet, men så länge minimimåtten uppfyller båda normerna spelar det ingen roll om kartan i övrigt innehåller nya eller gamla symboler, bara de inte blandas mellan nya och gamla normen.
 • För banpåtrycket är det tillåtet att använda nya kartnormen på en karta ritad efter gamla normen.
 • Det ska framgå både på kartan och i tävlings-PM efter vilken norm kartan är ritad efter.

Vad händer nu?

Följande större kommunikationsinsatser är planerade under året:  

 • Ett utskick med en offsettryckt version av den svenska översättningen av kartnormen är planerat till alla klubbar före sommaren 2017. Med i utskicket följer mer utförlig information om nya normen och vad som gäller. Utskicket fokuserar på kartritning och framställning av nya kartor.
 • Under hösten 2017 kommer mer information riktad till den tävlande, dels på hemsidan, dels i Skogssport.  

Ytterligare utbildningsinsatser kommer att ske, bland annat för arrangörscoacher, tävlingsansvariga och vid utbildningar inom kartkontroll och kartritning.  

Även kartsidorna, inklusive FAQ-sidorna, här på SOFT:s hemsida kommer att uppdateras successivt med information. 

Frågor

Frågor ställs till undertecknad. 

Synpunkter på den svenska översättningen av normen, eller på symboluppsättningen, tas tacksamt emot på kartsupport@orientering.se

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter