Svensk Orientering logotyp
04.03.2015

Lägesrapporter om SOFT:s arbete med markfrågor - nu på nätet

Orientering
Lägesrapport gällande Svenska Orienteringsförbundets arbete med markfrågor finns från och med nu på hemsidan.

Ungefär sex gånger per år skriver Eje Andersson, markansvarig på SOFT, rapporter om arbetet med markfrågor. Fortsättningsvis kommer lägesrapporterna att publiceras på SOFT:s hemsida, för att de ska få så stor spridning som möjligt inom rörelsen.

När det gäller mer specifik information kommer den att skickas ut till markgrupp och marknätverk som tidigare. I övrigt uppdateras hemsidan kontinuerligt.

- Under 2015 kommer arbetet inom SOFT med markfrågor att ge många möjligheter att på ett aktivt sätt vara med för att påverka processer i omvärlden, processer som på ett eller annat sätt kan komma att påverka tillgången till mark för orientering i framtiden. SOFT arbetar nu aktivt för att finnas med på "rätt ställe". Sedan blir det viktigt att utvärdera alla aktiviteter där SOFT satsar sin tid och vad resultatet har blivit, konstaterar Eje Andersson.

Lägesrapport 1 2015 hittar du via följande länk: www.orientering.se/Arrangera/Markfragor/Lagesrapporter

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter