Svensk Orientering logotyp
04.10.2021

Lika beräknade segrartider - förslag att tycka till om

Orientering
Från och med 2022 införs lika beräknade segrartider i åldersklasserna D/H35 och uppåt i grenarna orienteringslöpning, skidorientering samt mountainbikeorientering. Nu är det din tur att vara med och tycka till om förslaget.

I mars 2021 beslutade förbundsstyrelsen att lika beräknade segrartider skulle införas i åldersklasserna D/H35 och uppåt i grenarna orienteringslöpning, skidorientering samt mountainbikeorientering från och med 2022. Lika beräknade segrartider är, tillsammans med exempelvis regeländringen som trädde i kraft 1 juli 2021, en del i arbetet med att skapa ett likvärdigt tävlingsupplägg. Kansliet har tagit fram ett konkret förslag för respektive gren och distans som i och med denna nyhet publiceras och går ut på öppen remiss.

Förslag för orienteringlöpning.

Förslag för skidorientering. 

Förslag för mountainbikeorientering. 

Vi uppmanar alla att våga utmana och komma med synpunkter som kan förbättra förslaget. Det är svårt (omöjligt) att tillgodose allas individuella önskemål, men vi ska göra vad vi kan utan att tappa syftet dvs att uppnå likvärdigt tävlande genom lika beräknade segrartider.

Ta kontakt med tävlingsansvarig eller annan kontaktperson i ditt distrikt för att lämna dina tankar och inspel så får vi en samlad input från ditt distrikt. Finns inte den möjligheten är det okej att du som person skickar synpunkter direkt till oss.

Vi behöver synpunkterna senast den 10 oktober 2021 för att vi ska hinna förbereda beslutsunderlag till styrelsen samt förankra utfallet under ordförande- samt tävlingskonferensen 20–21 november 2021.

Har du frågor eller om det är några oklarheter går det bra att kontakta Mette Brolinson direkt via mette.brolinson@orientering.se

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter