Svensk Orientering logotyp
31.03.2021

Likvärdigt tävlingsupplägg – så fortskrider arbetet

Orientering
På förbundsmötet den 20 mars bifölls styrelsens förslag om likvärdigt tävlingsupplägg. Då beslutet fattades med knapp marginal har styrelsen tillsatt en särskild arbetsgrupp som ska säkerställa att så många frågetecken som möjligt ska rätas ut.

Det mest omdiskuterade förslaget på vårens förbundsmöte var styrelsens förslag om uppdatering i regelverket för ett likvärdigt tävlingsupplägg. Förslaget, som diskuterats flitigt i rörelsen även inför mötet, vann till slut laga kraft med siffrorna 36-31. (HÄR kan du läsa mer om förbundsmötet och HÄR hittar du förslaget i sin helhet.)

Representanter för styrelsen konstaterade direkt efter beslutet att marginalen var såpass knapp att det finns all anledning att titta närmare på de invändningar som framförts, att bemöta den upplevda oro som noterats samt att inför kommande förändringar vara extra noggranna avseende frågorna "vad?", "varför?" "när?" och "hur?"

Från förbundsstyrelsen är det Anna Ljungqvist och Patrik Elfwing som tillsammans med kansliet kommer att leda det fortsatta arbetet med särskilt fokus på uppföljning av beslutet och implementering av detsamma.

Följande genomförs nu i ett första skede:

  • En sida med frågor-och-svar upprättas, där konkreta exempel ska komplettera det stöddokument som presenterades när förslaget lades fram på förbundsmötet.
  • En inventering görs för att utröna vilka behov av stödinsatser som finns, framför allt gentemot stafettarrangörer.
    Utbildningar i form av seminarium/webbinarium kring likvärdigt tävlingsupplägg förbereds.
  • En frågelåda - likvardighet@orientering.se - öppnas, där alla inkomna frågor kring ämnet besvaras och där förslag från rörelsen välkomnas.

.

Operativt ansvarig för mycket av arbetet är Mette Brolinsson, projektledare för jämställdhet och inkludering:

- Jag tycker att det är viktigt att vi alla försöker se till syftet med den klubbade förändringen. Det handlar inte om att försvåra för föreningarna att arrangera orienteringsaktiviteter, utan att om att säkerställa att alla som är med på en tävling får ett likvärdigt tävlingsdeltagande och att vi motverkar diskriminering. Jag ser fram emot att fortsätta dialogen med såväl styrelsens arbetsgrupp, distrikten som arrangörer och enskilda medlemmar.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter