Svensk Orientering logotyp
30.10.2020

Lokala restriktioner i ytterligare tre regioner - ingen träning och tävling för 15+

Orientering

Nu omfattas totalt fem regioner av lokala restriktioner 

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med berörda smittskydd, beslutat om skärpta regionala allmänna råd. I skrivande stund gäller detta Uppsala, Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Under torsdagens presskonferens meddelade även respektive region att man även beslutat att inte utöka antalet publik från och med 1 november utan ligger kvar på en begränsning på max 50 deltagare.

Folkhälsomyndigheten kan, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av regionen under en begränsad tid och i sådana fall gäller att var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör:

  1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel,
  2. avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen,
  3. avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre,
  4. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus, och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
  5. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (med undantag att idrottsträningar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt för de professionella utövare som har idrotten som yrke)
  6. avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer, och
  7. om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

För idrotten betyder detta att organiserad idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras. Detta gäller träning, tävling och matcher. Undantag för verksamhet som bedrivs av utövare som har idrottsutövningen som yrke, där gäller de övergripande allmänna råden fortsatt. Det här handlar om att FHM inte kan utfärda näringsförbud, därav omfattas inte yrkesmässig idrott.

Tävling för personer födda 2005 och senare kan arrangeras – men då ska de som normalt tränar tillsammans bjudas in. Det handlar om att bara samla människor som normalt umgås – för att minimera smittspridning.

Samtliga 7 punkter gäller inte i alla fem regioner. På Folkhälsomyndighetens sida finns de lokala allmänna råden för respektive region:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/

För de regioner där inte skärpta allmänna råd gäller finns inget förbud mot att arrangera tävlingar, dock ska det inte bjudas in tävlande från regioner med lokala allmänna råd.

Arrangerande föreningar som tvingas ställa in tävlingar kan ansöka om kompensationsstöd för utebliven intäkt – frågor kring inställande av tävlingar besvaras av förbundschef Susanne Söderholm: susanne.soderholm@orientering.se.

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter