17.03.2023

Lyckad grundutbildning för kartritning 2023

Orientering
Den 4-5 februari 2023 genomfördes återigen grundutbildningen för kartritning som en fysisk helgträff. Det var en lyckad helg i samband med Västergötlands OFs utbildningshelg i Vara.
Grundutbildningen för kartritning har genomförts i många olika format de senaste åren, både som fysisk helgträff med både teori och praktik, digital helgkurs och digital kvällskurs. I år var utbildningen tillbaka i fysisk form i samband med Västergötlands OFs utbildningshelg på Vara Folkhögskola 4-5 februari. Utbildningen leddes av de unga och duktiga kartritarna, tillika medlemmarna i kartgruppen, Joel Börjesson Eriksson och Linnea Gustafsson. Utbildningen lockade ca 25 deltagare med varierade förkunskaper och ambitioner som nu har en bra grund för att ta nästa steg i sin kartritarkarriär. 

Utbildningens upplägg var i år att endast behandla teori och praktik framför datorn på helgträffen. Detta då detta är en mycket viktig och grundläggande del av kartritning som, om den inte ges tillräckligt med utrymme, riskerar att sänka upplevelsen och inlärningen av ett fältmoment med faktisk ritning i terräng. 

Istället erbjuds fältmomenten som separata tillfällen under april till maj, i Västergötland, Gästrikland respektive Ångermanland. Se mer om dessa och anmälan under utbildningssidan.

I och med fältmomenten kliver kartritningsutbildningarna för första gången in på SOFTs nya utbildningsplattform, där anmälan, information och godkännande hanteras, till skillnad från det tidigare systemet i Idrott Online. Med det nya systemet kommer också godkända utbildningar att kopplas till deltagarens CV och ge en licens, som knyts till deltagarens Idrott Online-konto. Deltagare som gått utbildningen i Vara samt de senaste årens grundutbildningar kommer att läggas in i portalen manuellt och ges godkännande som berättigar en licens i efterhand. Däremot kan utbildningsplattformen byggas med nya moment som inte behandlades under de tidigare utbildningarna, dessa behöver då genomgås för att bli godkänd på utbildningen som helhet.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter