Svensk Orientering logotyp
30.08.2017

Många goda skäl att arrangera hittaut – dags för din förening att haka på?

Orientering
hittaut är en av Sveriges största hälsofrämjande satsningar 2018. Målet är att få fler i rörelse med hjälp av orientering under enkla och tillgängliga former. Här kan du läsa om hur din förening blir en del av hittaut.

Svenska Orienteringsförbundet storsatsar på hittaut - en satsning som ska generera mer motion, få en aktivare, friskare och mer välmående befolkning, både fysiskt och psykiskt.

Hittaut bidrar långsiktigt till folkhälsa och arbetar aktivt med folkhälsomålet 9 – ökad fysik aktivitet.

Här vill informera dig och din förening om hittaut och vad din förening kan få ut av att arrangera hittaut.

Vad är hittaut?
hittaut är en enklare form av orientering där Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) tillsammans med den lokala föreningen uppmuntrar till fysisk aktivitet och ökat välbefinnande. hittaut riktar sig till alla och i fokus står karta och digital teknik. I staden och närliggande skogsområden finns kontroller (så kallade checkpoints) utspridda med olika svårighetsgrad. Deltagarens uppgift är att hitta dem med hjälp av karta och/eller gps för att sedan registrera koderna på sitt konto via en hemsida eller en app.

Här några snabba fakta om hittaut:

 • hittaut finns i dag på 20 orter
 • Det finns 13 000 registrerade deltagare och 500 00 registrerade kontroller (checkpoints)
 • Verksamheten når uppemot 10 procent av ortens befolkning
 • hittaut är en populär aktivitet. Den är flexibel, digital och riktar sig till alla. Deltagarna vistas i natur nära sitt boende och väljer själva om de ska gå, springa eller rulla och aktiviteterna kan utföras kollektivt eller individuellt.
 • Det finns ett stort intresse hos skolor och företag att vara delaktiga då hittaut på ett enkelt och roligt sätt får människor i rörelse. Aktiviteterna kräver heller inget extra arbete av skolan eller företaget.
 • Kommuner ställer sig väldigt positiva till aktiviteten och de flesta orterna får finansiellt bidrag av dem.
 • Ett bra genomfört hittaut ger ofta 2-5 gånger så stora intäkter som en nationell tävling.


Så varför ska din förening vara med och arrangera hittaut?
hittaut bidrar till samhällsnytta genom att fler orienterar och rör på sig. Och som ortsarrangör finns även andra argument som talar för att arrangera hittaut:

 • Utökad klubbkassa
 • Ökat intresse för orientering
 • Nya medlemmar
 • Klubben och idrottens varumärke stärks
 • Stärkt kontakt och samarbete med bland annat kommunen
 • Ny alternativt uppdaterad stadskarta för förening och skolor


Vad krävs av en förening som vill arrangera hittaut?
Att arrangera hittaut kan likställas med en nationell tävling avseende det engagemang som krävs från ett ledande team i föreningen. Skillnaden ligger i att hittaut:s arbetsuppgifter är fördelade över längre tid, de nedlagda arbetstimmarna är färre samt att förtjänsten kan bli betydligt bättre.

Stöd från SOFT – hittaut:s centrala organisation
Som arrangör får du ett fullständigt stöd från SOFT och även stöd och inspiration från andra hittautarrangörer. Det här stödet kommer du att få från SOFT:

 • Konceptet, upplägget och erfarenheter beskrivna i en uppdragsplan
 • Tillhandahållande och utveckling av IT-plattformar (funktionalitet på hemsida, hittaut-appen, gemensam lagringsyta, mailadresser m.m.)
 • Slutlig kartdesign inför tryck
 • Säljmaterial samt tidigare broschyrer, annonser, affischer m.m. på förfrågan
 • Tillhandahållande av kartställ, checkpointstolpar m.m. till självkostnadspris
 • Förmånligt upphandlade tryckeripriser
 • Stöd, hjälp och support vid frågor eller vid lokala utmaningar
 • Möten och forum för erfarenhetsutbyte


Intresserad? Hör av dig till SOFT!
Hör av dig till oss, hittaut@orientering.se, och få reda på mer. Vi skickar gärna ut hittaut:s uppdragsplan samt en budgetanalys för att du och din förening ska få en bättre översikt och förståelse av hittaut och hur ni arrangerar det. Om sedan intresse kvarstår bokar vi in ett möte där vi diskuterar hittaut vidare./Linnea Claesdotter
hittaut central organisation,
Svenska orienteringsförbundet

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter