Svensk Orientering logotyp
17.02.2015

Många söker Idrottslyftet - "Stort engagemang"

Orientering
Den 15 februari gick ansökningstiden ut för det första ansökningsstoppet för Idrottslyftet 2015. Totalt har det kommit in 118 unika ansökningar vilka tillsammans söker 2 785 744 kronor.

Totalt har Svenska Orienteringsförbundet möjlighet att dela ut 2 770 000 kronor under hela 2015.

Bakom de 118 ansökningarna finns 81 unika föreningar som tillsammans representerar i stort sett hela landet.

- Ansökningstrycket visar att det finns ett stort engagemang kring barn- och ungdomsverksamheten i landet, säger Lars Greilert på Svenska Orienteringsförbundet.

Det stora intresset innebär också att det kommer att bli nödvändigt med en hel del tuffa prioriteringar bland de ansökningar som har kommit in. Arbetet börjar nu med att läsa igenom alla ansökningar. Den 26 februari har beredningsgruppen för Idrottslyftet ett första möte. Ambitionen är att kunna ge alla föreningar besked efter det, men det är möjligt att det kommer att behövas ytterligare lite tid för att hinna läsa igenom alla ansökningar och ta ställning till dem.

Riksidrottsförbundet har gett Svenska Orienteringsförbundet i uppdrag att fördela minst 50 procent av de tillgängliga medlen till satsningar som syftar till att behålla barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Därför kommer satsningar som har ett tydligt innehåll mot att behålla barn och ungdomar att prioriteras.

Ett annat uppdrag från Riksidrottsförbundet är att försöka avgöra var i landet och i vilka föreningar som de största behoven finns och var förutsättningarna är störst för ett lyckat resultat.

http://www.orientering.se/Forening/Idrottslyftet2015/ finns en beskrivning av vad Svenska Orienteringsförbundet tror är viktigt för att lyckas med att behålla barn och ungdomar. Det kommer att vara en av utgångspunkterna vid genomläsningen av alla ansökningar.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter