Svensk Orientering logotyp
22.10.2021

Med siktet inställt på en jämställd och inkluderande idrott

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet har genomfört en utbildningsinsats för hela kansliet för att skapa en gemensam bas att stå på i arbetet med att ge alla samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i orientering.

På den digitala grundutbildningen ”5 steg mot en mer jämställd och inkluderande idrott” träffades hela kansliet tillsammans med representanter från flera andra förbund och RF/SISU-distrikt för att inspireras och få exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. 

- En välkomnande och inkluderande idrott är en viktig förutsättning för att fler ska vilja vara med. Vi har påbörjat en satsning inom orienteringen för att se över hur vi kan ge fler möjlighet att utveckla orienteringen och sitt eget deltagande. Ett steg i det arbetet är att öka vår egen kunskap för att bättre kunna stötta våra distrikt och föreningar i det vidare arbetet, säger Susanne Maarup, förbundschef på SOFT.

En inledande del av utbildningen bestod av att reflektera kring och definiera ett antal begrepp, så som jämlikhet, maskulinitetsnorm och intersektionalitet. Av dessa begrepp har vi skapat ett Quiz där du kan testa dina egna kunskaper.

Del av strategi 2025

Två av de fem prioriterade utvecklingsresorna inom strategi 2025 lyder; Inkluderande idrott för alla och Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

- Inkludering är brett och innefattar mycket, men utgår från att grupper som idag inte ses som norm i samhället ska inkluderas och känna sig inkluderade. En av Svensk orienterings övergripande målsättningar är ”flera och mera” och då behöver vi se över hur vi kan arbeta för att orientering ska passa fler, säger Maarup och fortsätter; det kan finnas trösklar idag som aktiva orienterare inte tänker på, men som av andra kan upplevas som hinder som gör att de väljer bort orientering som idrott.

Jämställdhetsmålen syftar till att män och kvinnor ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande inom idrottsrörelsen. Inom idrotten innefattar jämställdhet resurser, intressen och demokrati. Jämställdhet har varit i fokus i flera projekt under åren inom idrotten. Även om det tas kliv framåt så har svensk idrott inte lyckats nå jämställdhetsmålen. Därför krävs ett uttalat fokus på dessa frågor för att åstadkomma en positiv utveckling.

Normer och en normmedveten idrott

Inom idrotten ser normerna olika ut beroende på idrott och inriktning. För de som faller inom normen kan det för många innebära en omedvetenhet om vilka normer som råder inom den egna idrotten. Makt och privilegier kan relateras till fördelar som hör ihop med att en person tillhör normen.

-Att slippa tänka på normer är ofta ett privilegium i sig, säger Mette Brolinson, projektledare jämställdhet och inkludering på förbundet.

-Ett sätt att testa och få syn på sin egen position i olika sammanhang är att göra Teflontestet. Vad säger ditt resultat dig och vad innebär det för arbetet inom din förening, föreningens verksamhet och dess medlemmar? Vi håller också på att ta fram en begreppsordlista som kan vara till hjälp i arbetet med att få syn på olika typer av normer och vad de innebär, fortsätter hon.

Goda exempel och konkreta verktyg

Under utbildningen fick medarbetarna även ta del av hur andra förbund arbetar och vilka utmaningar som de stöter på.

- Det är lätt att man arbetar i sin egen bubbla, men det är viktigt att få nya perspektiv från andra håll också. Det känns verkligen givande att kunna träffa andra runt om i landet på det här sättet, säger Joacim Ingelsson, Mark- och miljöutvecklare på SOFT och som deltog i utbildningen.

Ingelsson passar också på att tipsa om femstegsmodellen, ett verktyg att använda sig av vid förändringsarbete. De fem stegen är:

  1. Nuläge – Hur ser det ut idag?
  2. Målbild – Hur skulle det se ut i den bästa av världar?
  3. Kunskapsinventering – Påfyllnad, vilken kunskapshöjande insats kan vara till hjälp?
  4. Handling – Vad och hur?
  5. Stöd och motstånd

Vill du och din förening se över er föreningsmiljö och de olika ytorna där verksamheten sker? Då kan ni ta hjälp av samtalsduken På spaning för en #inkluderande idrott.

På hemsidan inkluderandeidrott.se hittar du mer information, tips, inspiration och verktyg som kan vara en hjälp i arbetet med att se över om din förening har potential till att bli mer inkluderande och jämställd.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter