Svensk Orientering logotyp
02.07.2021

Möjlighet till tilläggsavgift för MTBO-arrangörer under 2021

Orientering
Efter ett styrelsebeslut ges det möjlighet för arrangörer av MTBO-tävlingar att genom en tilläggsavgift täcka kostnader för handläggningsavgiften från Länsstyrelsen. Beslutet gäller under 2021.

Vid det senaste mötet i förbundsstyrelsen togs ett beslut om att det under resten av säsongen 2021 är tillåtet för arrangörer av MTBO-tävlingar att ta ut en tilläggsavgift för att täcka kostnader för handläggningsavgiften från Länsstyrelsen. Bakgrunden är att länsstyrelserna i vissa fall tar ut en handläggningsavgift för tillstånd att anordna tävling i mountainbikeorientering.

Styrelsen beslutade följande:

att ge arrangörer av MTBO dispens att genom en tilläggsavgift täcka kostnader för handläggningsavgiften från Länsstyrelsen på 2900 kr.

att tilläggsavgiften ska sättas utifrån förväntade antal anmälda deltagare men maximalt får vara upp till 50 kr per anmäld.

att detta gäller under 2021 till att börja med och att det görs en utvärdering för att ta ett nytt beslut inför 2022.

Beslutet gäller alltså redan nu och under hela 2021. Efter säsongen görs en utvärdering inför 2022 om det ska gälla permanent och därmed införas i regelverket.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter