Svensk Orientering logotyp
17.05.2017

Mycket markproblem under våren: "Vi måste arbeta aktivt och i god tid"

Orientering
Under våren har ett flertal orienteringsarrangörer haft problem med markfrågor och enligt SOFT:s markansvarige Eje Andersson finns många viktiga lärdomar att dra för framtiden: "Frågan om tillgång till mark är avgörande för sporten."

Utan tillgång till skog är det svårt att arrangera tävlingar. Därför är markfrågorna centrala för orienteringsrörelsen.

Under våren har Svenska Orienteringsförbundets markansvarige Eje Andersson kunnat konstatera att ett antal arrangemang har hotats på grund av svårigheter kopplade till markfrågan. Markägare har krävt olika typer av avgifter. Markägare har sagt nej till tävling på grund av känslig period för djurlivet - även utanför datumstoppsperioden. Vägsamfällighet har sagt nej till MTBO-arrangemang. Nya restriktioner har införts i reservat. Och så vidare.

- Vi har stött på en mängd olika ärenden, fler exempel nämns i vår senaste lägesrapport, men det viktigaste är ju att vi nu drar rätt lärdomar och riktar blicken framåt , säger Eje Andersson, som bland annat trycker på följande slutsatser:

  • Det blir allt viktigare att säkerställa goda relationer till markägare och jägare. Den processen bör, om inte förr, starta direkt när en ny karta tas fram eller blir föremål för revidering.
  • Föreningar och distrikt bör har en särskild markansvarig, som löpande följer upp förändringar i omvärlden – exempelvis nya markägare, nya jakträttsinnehavare, nya handläggare vid länsstyrelsen – och som säkerställer att goda relationer upprätthålls. Omvärldsspaningen måste bli bättre.
  • Kunskapen om orientering och vad ett arrangemang innebär är tyvärr dålig i vår omvärld. De som direkt berörs av ett arrangemang vet sällan vilka hänsyn som tas till naturen i samband med banläggning och arrangemang. Därför vore det bra med en samlad utbildningsaktivitet inom distrikt eller förening riktad till markägare, jägare och myndigheter.
  • Arrangörer måste generellt ha bättre framförhållning när det handlar om dialogen med omvärlden. På så vis kan vi undvika många akuta situationer.

I senaste Lägesrapporten kan du läsa mer om SOFT:s arbete med markfrågor.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter