Svensk Orientering logotyp
17.09.2020

Nu öppnas Sverigelistan

Orientering
Vi har väntat länge, men nu är tävlingssäsongen äntligen igång på allvar i de flesta distrikt, om än med coronaanpassade tävlingar. Här är förutsättningarna som gäller för Sverigelistan.

De senaste helgerna har det genomförts DM-tävlingar i flera distrikt, och det fortsätter kommande helger med såväl SM som lokala och regionala arrangemang.

Från och med 17 september öppnas Sverigelistan. Genom denna uppdatering är det fel som uppstod vid vårens justering vad gäller veteranklasserna nu åtgärdade.

Öppnandet gäller ej rankingfiltret, vilket rör klasserna D/H18-21. Ett undantag görs för SM i Göteborg som har öppen anmälan och som uppfyller rankingkravet om lottad startordning.

Följande kommer att gälla:  

  • Snittpoängen kommer att baseras på resultat uppnådda två år bakåt i tiden istället för ett år. Dessa förutsättningar kommer att gälla fram till den 1 januari 2022 och då återgå till ett år tillbaka i tiden eftersom tävlingsverksamheten då förhoppningsvis varit öppen som vanligt ett helt år. För att resultatet ska gälla krävs att tävlingen genomförts med antingen lottad startordning eller med fri minutstart.
  • Till höstens SM-tävlingar används rankingfiltret som framförallt seedningsverktyg. Vid många anmälda kan det även användas som gallringsverktyg, men det är inte troligt att behovet uppstår.
  • Anledningen till att endast Sverigelistan öppnas och inte rankingfiltret (förutom på SM i Göteborg, se ovan) är för att den lottade startordningen, vilken är ett krav för rankingmertiering, riskerar att gå i strid med de coronaanpassningar med fri minutstart som görs i övriga klasser. Klasser med fri minutstart är meriterande i Sverigelistan, men är alltså inte meriterande för rankingfiltret. Att tävlingar inte coronaanpassas fullt ut är inget SOFT vill uppmuntra till.  

Varför gör vi då detta?

  • Även om det inte finns tävlingar i alla distrikt, och det på vissa tävlingar finns deltagarbegränsning med först till kvarn, tror vi att fördelarna överväger nackdelarna.
  • Genom att låta snittpoängen gälla två år tillbaka i tiden blir inte pressen att behöva tävla - och resa långt - så stor eftersom alla resultat uppnådda under 2019 fortfarande räknas med i snittet. De tävlingar som tidigare angetts som ogiltiga är fortsatt ogiltiga.

Krävs betalning av klubbavgift för Sverigelistan, respektive rankingavgiften för att få springa SM?

  • Klubbavgiften för Sverigelistan ligger kvar.
  • Rankingavgiften ligger kvar på 250 kronor, det vill säga ordinarie avgift. Förseningsavgiften på 100 kronor utgår.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter