Ny avgiftsmodell från 2019 – det här innebär det!
06.12.2018

Ny avgiftsmodell från 2019 – det här innebär det!

Orientering
På förbundsmötet 2018 presenterades ett förslag på ny avgiftsmodell att börja gälla från och med 2019. Här är förändringarna som klubbades igenom och hur själva administrationen kommer att fungera.

Vid förbundsmötet 2016 fattades beslut om att göra en utredning av avgifter på alla nivåer av arrangemang. På förbundsmötet 2018 presenterade arbetsgruppen ett förslag på ny avgiftsmodell, vilken mötet beslutade skulle börja gälla från och med 2019. Här är förändringarna som klubbades igenom och hur själva administrationen kommer att fungera.  

Nya avgiftsmodellen – övergripande det här innebär det

 • Istället för två avgifter (SOFT- och tävlingsavgift) blir det nu en enda avgift, benämnd arrangemangsavgift, som arrangören betalar in till SOFT per arrangerad tävling.
 • Arrangemangsavgiften baseras på totala anmälningsavgiften och har en progressiv utveckling med sex intervaller. Via de presentationer som följer kan du i detalj se hur arrangemangsavgiften räknas ut.
 • En Excel-mall finns framtagen där du själv kan räkna ut arrangemangsavgiften på din tävling, förutsatt att du vet totala anmälningsavgiften. Du hittar mallen på hemsidan, under Arrangera och Stöddokument.
 • Tävlingar med en total anmälningsavgift under 2500 kr betalar ingen arrangemangsavgift.
 • Närtävlingar inkluderas i nya avgiftsmodellen och alla tävlingstyper får alltså samma avgiftsmodell.
 • Med närtävling menas till exempel Motionsorienteringar, poängcuper, vinter-/sommarserier och distriktscuper med flera klubbar inblandade.
 • Klubbtävlingar och all skolverksamhet innefattas inte i avgiftsmodellen.
 • Nya avgiftsmodellen är utformad så att summan av arrangemangsavgiften från alla arrangemang ska hamna på samma nivå som tidigare SOFT- och tävlingsavgift blev tillsammans.
 • SOFT fördelar inkommen arrangemangsavgift mellan SOFT och distrikten, där SOFT behåller 52 % och 48 % går till den distriktspott som sedan fördelas ut till distrikten i form av det årliga distriktsbidraget/OF-bidraget. Fördelningen är den samma som tidigare då SOFT-avgiften gick till SOFT och tävlingsavgiften finansierade OF-bidraget.
 • Nya avgiftsmodellen, samt ny fördelning av OF-bidraget, börja gälla från 1 januari 2019.

Nya anmälningsavgifter för orienteringslöpning från 2019

Förbundsmötet tog också beslut att göra mindre justeringar i anmälningsavgifter för orienteringslöpning samt att ge samtliga grenar möjlighet till en tilläggsavgift på 50 % för öppna klasser vid anmälan efter sista ordinarie anmälningsdatum.

De nya anmälningsavgifterna hittas nedan samt via denna länk: http://www.svenskorientering.se/tranatavla/tavlingsreglerochanvisningar/aktuellaanmalnings-avgifter/

 

 

Administration och tävlingsrapportering

 • Distrikts och Nationella som idag där Eventor räknar ut allt automatiskt givet att rätt input har lagts in.
 • Närtävlingar två alternativ, Eventor används fullständigt eller endast för rapportering.
 • Närtävlingar som använder Eventor endast för tävlingsrapportering kommer behöva lägga till tävlingens namn, datum, antal deltagare och total anmälningsavgift, se nedan bild för att se hur det kommer gå till.
 • Uppdateringarna i Eventor kommer föras in och börja gälla från först januari 2019.

Nedan ses bild som visar tävlingsrapportering av närtävlingar.

OF-bidraget (distriktsbidraget) justeras

 • Arrangemangsbidraget (bidrag per tävling) sänks från 300 kr till 200 kr, samt att anmälningsbidraget (bidrag per anmäld) sänks från 4 kr till 3 kr per anmäld.
 • Närtävlingar med total anmälningsavgift kommer att ingå vid fördelning av OF-bidraget.
 • För att säkra distriktens likviditet kommer distrikten att få en förutbetalning i mars månad och sedan sker en avräkning under hösten.

Arbetsgruppens sammansättning 

Sten Segerslätt, SOFT:s styrelse 
Sven-Erik Dahlberg, Halland
Lennart Smedenmark, Blekinge 
Lars Forsberg, Stockholm
Eric Johansson, Gotland 
Leif Åke Andersson, Skåne
Kent Hansson, Västergötland
Anders Larsson, Göteborg
Sture Larsson, Uppland
Marita Axelsson, SOFT
Tomas Stenström, SOFT

Läs mer via nedan länkar:

Presentation från ordförandekonferensen i november 2018:

Nya anmälningsavgifter för orienteringslöpning från 2019 http://www.svenskorientering.se/tranatavla/tavlingsreglerochanvisningar/aktuellaanmalnings-avgifter/

Mall för att räkna ut arrangemangsavgiften på en tävling

Underlag från förbundsmötet i mars 2018 
http://www.svenskorientering.se/forbundsinfo/traffarochmotesplatser/forbundsmote/2018/

 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter