Svensk Orientering logotyp
05.04.2017

Ny kartnorm klubbad

Orientering
Internationella Orienteringsförbundets Council har nu klubbat en ny kartnorm, ISOM 2017. Denna kommer att ersätta den nuvarande kartnormen som antogs vid millennieskiftet.

Under tisdagen offentliggjorde Internationella Orienteringsförbundet, IOF, att arbetet med en ny kartnorm, ISOM 2017, är färdigt.

- IOF:s Council är väldigt belåtet att projektet slutligen har förts i hamn, och vill tacka alla medlemmar i Map Commission, säger IOF:s president Leho Haldna i en kommentar.

För IOF-tävlingar mellan 1 maj och 31 december 2017 kommer både ISOM 2000 och ISOM 2017 att vara godkända kartnormer, men vilken som används måste tydligt anges i bulletin(er) före tävlingen. För alla IOF-tävlingar efter den 1 januari 2018 är det ISOM 2017 som ska användas.

Svenska Orienteringsförbundet, SOFT, kommer att översätta den nya kartnormen till svenska och distribuera ISOM 2017 till arrangörer så snart som möjligt.

I samband med lanseringen av den nya kartnormen kommer SOFT även att ta ett omtag kring arbetet med att få kartor med hög läsbarhet.

- Den nya normen har ännu större fokus på just läsbarhet, jämfört med tidigare, och det kommer att krävas både information och utbildning, riktad till såväl kartritare och kartkontrollanter som kartbeställare och tävlande, säger SOFT:s kartansvarige Niklas Wrane.

När den svenska översättningen av nya kartnormen skickas ut medföljer en del information:

- Vi bifogar en kort information om nyheter i normen, jämfört med tidigare version. Vi informerar lite om vad som gäller för befintliga kartor och när den nya normen börjar gälla för dessa. Dessutom kommer vi att berätta om förbundets arbete med läsbarhet, teknisk kontroll och så vidare och i samband med detta trycka på vikten av ett bra avtal mellan kartbeställare och kartritare, säger Wrane.

Den nya kartnormen på engelska hittar du här på IOF:s hemsida.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter