Svensk Orientering logotyp
19.06.2019

Ny markorganisation på plats

Orientering
Under våren har svensk orientering fått en ny organisation för mark- och miljöfrågor i samband med arrangemang.

Tillgång till mark är en grundförutsättning för att vi ska kunna bedriva orientering. Det skiljer sig mycket runt om i landet när det gäller att ha tillgång till mark. Inom vissa områden är det en utmaning för oss att få tillgång till markområden för att bedriva våra tävlings-, tränings- och motionsarrangemang. Omvärlden förändrar sig och vi måste hänga med, vara pålästa och ligga i framkant för att kunna göra bästa möjliga påverkan.

Utmaningar såsom olika tolkningar av miljöbalken hos myndigheterna, jaktens ökade ekonomiska betydelse, nya skyddsformer och fler reservat är några exempel på omvärldsfaktorer som vi måste kunna förstå hur vi ska hantera. Det kommer också en ny generation markägare, jägare och handläggare vid myndigheter som det är viktigt att orienteringen har goda relationer med.

För att säkerställa tillgång till mark behöver svensk orientering:

Ny markorganisation

Under våren har en ny organisation för mark- och miljöfrågor i samband med arrangemang bildats. Den leds av Joacim Ingelsson som med hjälp av en expertgrupp och distriktens markansvariga ska bidra till att säkra marktillgången och skapa hållbara arrangemang.

Syfte och uppdragsbeskrivning hittar du på Svensk Orienterings hemsida under arrangemang/markfrågor/marknätverk.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter