Svensk Orientering logotyp
22.01.2020

Ny tränarutbildning för nya ledare

Orientering
SOFT omformar och breddar utbudet av tränarutbildningar i syfte att stärka ledarskapet. Under 2020 lanseras en ny utbildning riktad till den som är ny som ledare inom orientering, med eller utan tidigare erfarenhet av att själv utöva orientering.

Med den nya Introduktionsutbildning för orienteringstränare kommer alla distrikt kunna erbjuda en instegsutbildning som inte ställer några krav på kursdeltagaren gällande tidigare erfarenhet som ledare eller djupt kunnande inom orienteringen. Genom att det blir distrikten som anordnar utbildningstillfällena så kommer utbildningen ges på närmre håll och på en förhoppningsvis mer frekvent basis än vad som historiskt varit fallet med de tränarutbildningar som funnits. Det sänker tröskeln för den som vill börja förkovra sig och bli trygg som ny ledare/tränare, berättar Jenny Håkansson som ansvarar för utveckling av tränarutbildningarna.

Syftet med Introduktionsutbildning för orienteringstränare är att ge inspiration och en introduktion till att vara ledare i orientering. Utbildningen genomförs i ett varierat lärande med egen inläsning och en utbildningsdag där teori och diskussioner varvas med praktiska övningar. Den omfattar 4 timmar studier på webben följt av en heldags träff där deltagarna möts. I kursbeskrivningen kan du läsa mer om innehåll och upplägg på utbildningen.

Första gången utbildningen genomförs är det Västergötlands OF som arrangerar. Heldagsträffen är i Vara den 2 februari och då är det erfarna tränarutbildare från SOFTs tränarakademi som leder utbildningen.
-Det ska bli spännande att se hur utbildningen tas emot av dem som deltar på utbildningen i Vara, säger Jenny Håkansson. Hon utvecklar: -Tidigare har upplägg och innehåll testats och granskats inom en begränsad grupp men nu får vi verkligen se om vi lyckats lägga det på rätt nivå.

Fram till och med söndag den 26 januari är det möjligt att anmäla sig till utbildningen. Västergötland välkommnar även deltagare från andra distrikt. Till inbjudan och anmälan.

Berätta om hur utbildningen kommer att etableras?
-Under året kommer distrikten att rekrytera* utbildare som ges en tvådagars utbildning av SOFT. De som väljs ut och går den interna utbildarutbildningen blir behöriga att hålla utbildningen i sitt distrikt. När distrikten har behöriga utbildare och har ingått överenskommelse med SOFT om formerna för att hålla utbildningen kan de börja arrangera den nya Introduktionsutbildningen för orienteringstränare. Inom kort kommer styrelse, konsulenter och utbildningsansvariga i distrikten att få mer information om implementringsprocessen.

*Den som är intresserad av att veta mer om utbildaruppdraget bör ta kontakt med utbildningsansvarig i sitt distrikt.

Svenska Orienteringsförbundet har som målsättning att det ska finnas en heltäckande modell för god tränarutbildning från klubbtränaren till elittränaren. Under 2019-2021 gör vi om våra tränarutbildningar för att stärka ledarskapet på förenings- och distriktsnivå samt i förlängningen även nationell nivå. Du kan läsa mer om SOFTs tränarutbildningar på SOFTs hemsida för tränarutbildning.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter