Svensk Orientering logotyp
26.05.2016

Ny version av OLA

Orientering
OLA har släppts i ny version. I denna har fokus legat på att förbättra redan befintliga funktioner i programmet.

I nya OLA, som nu finns kostnadsfritt för nedladdning i Eventor för dig som arrangörsansvarig i klubben, har det lagts in stöd för att kunna ange kön och ålder vid direktanmälan så att rätt avgift kan väljas.

I övrigt har ett antal förbättringar på redan befintliga funktioner gjorts:

  • Förbättrat stöd för UTF-8
  • Löst problem med fel efteranmälningsavgift
  • Fixat så att det går att skriva ut sträcktider för ej klubbanslutna löpare
  • Fixat bortfall av seedningsgrupper för lag vid import
  • Kontroll görs så att OLA-fönster hamnar inom befintliga skärmar
  • Förbättrad resultatutskrift för stafett
  • Stöd för SQL Server är borttaget
  • Fixat problem vid anmälan till olika öppna klasser under en flerdagarstävling

Länk till nedladdningen av programmet finns nederst i nyheten.

Svenska Orienteringsförbundet kan som vanligt inte garantera att en ny version är helt fri från fel. Därför är det viktigt att ni som arrangör noga och i god tid före tävling gör tester. Särskilt viktigt är det att arbeta igenom de dialoger som inkluderar ovanstående förbättringar.

Eventuella fel rapporteras som vanligt till olasupport@orientering.se

Vanliga OLA-frågor och svar i Eventor

I höstas togs det fram en guide som samlade de vanligaste OLA-frågorna med tillhörande svar. Denna hittas på OLA-sidan på SOFT:s hemsida. Samma frågor finns numera att tillgå via Frågor- och svar-funktionen i Eventor.

FAQ-delen i Eventor är tänkt att göras mer utskriftsvänlig för att på så sätt ersätta den befintliga FAQ-guiden på SOFT:s hemsida.

I en kommande version av OLA är det också tänkt att nya frågor med svar laddas in i programmet från Eventor så fort programmet öppnas. Frågorna presenteras i en klickbar meny till höger i programmet. Saknas internetuppkoppling ligger tidigare version av frågorna kvar.

Fördelen med en webbaserad FAQ-lösning är att den ständigt är aktuell och att det är enkelt och snabbt att uppdatera med nya frågor och svar.

Saknar du något avsnitt i FAQ-guiden, eller om du själv har gjort i ordning en guide/lathund, hör gärna av dig till olasupport@orientering.se så kan FAQ-frågorna i Eventor kompletteras.

Publik lista över aktuella IT-ärenden

Ibland kan det vara bra att se vilka ärenden som är inrapporterade. Som vi tidigare gått ut med finns det framtaget en publik lista över aktuella IT-ärenden, se länk nedan.

Nästa version

I nästa version kommer det att tas fram fullt stöd för ekonomihanteringen så att alla avgifter följer med till Eventors faktureringstjänst. Det gäller bland annat information om avgiftsbelagda tjänster (t ex hyrbricka) och vilka som betalt kontant vid direktanmälan ute på tävlingen.

När nästa version kommer kan det inte ges någon information om i dagsläget. 

Länkar

- OLA för nedladdning (rollen arrangörsansvarig i Eventor krävs)
- OLA-sidan på SOFT:s hemsida
- Publik lista över aktuella IT-ärenden 

Frågor

Supportfrågor tas emot av olasupport@orientering.se. Övriga frågor tas emot av Niklas Wrane via niklas.wrane@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter