Svensk Orientering logotyp
01.07.2022

Ny version av regelverket 1 juli

Orientering
En ny version av regelverket har publicerats. Den innehåller bland annat en skrivning om att SOFT:s mästerskapstecken eller -plakett delas ut enligt OF:s anvisningar vid DM efter ett förbundsmötesbeslut 2022.

Nyheter och uppdateringar i denna version

Följande är nytt:

  • Tydliggjort representation och deltagande i åldersklass vid tävling som ej är närtävling.
  • Infört eget avsnitt om RF:s och SOFT:s mästerskapstecken som bland annat innehåller en skrivning om att SOFT:s mästerskapstecken eller -plakett delas ut enligt OF:s anvisningar vid DM efter ett förbundsmötesbeslut 2022.
  • Tydliggjort rekommenderad maxtid vid sprintstafett, samt sista tid för inlämnande av regelanmälan.
  • Kompletterat kommentaren om påföljd vid beträdande av tomtmark eller förbjudet område.
  • Kompletterat avsnittet om dusch med att om dusch erbjuds på längre än gångavstånd från arenan bör ombytesskynken sättas upp och rekommenderas att byta om bakom för allas trevnad.
  • Infört att elljusspår bör vara tänt vid nattävling med ungdomsklasser som en extra hjälp och trygghet.
  • Kompletterat avsnittet om hänsynstagande med att nedskräpning i naturen är förbjudet och kan medföra både böter och avstängning.

En komplett sammanställning av nyheterna finns på sista sidan i den nya versionen av regelverket, samt under nyheter och uppdateringar här på hemsidan.

Nedladdning från hemsidan

Den nya versionen laddas ned här från hemsidan under Tävlingsregler och anvisningar som kan hittas antingen under avdelningen Träna & tävla eller under Arrangera.

Övergångsperiod

Den nya verionen träder i kraft den 1 juli 2022. I de fall dessa ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av regelverket tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2023.

Övriga grenar

Den nya versionen gäller för grenen orienteringslöpning. Nya versioner för övriga grenar kommer inom kort.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter