Svensk Orientering logotyp
31.12.2013

Nya anvisningar 1 januari

Orientering
Antalet anvisningar för grenen orientering har reducerats från 22 till 14 stycken. De nya anvisningarna, som innehåller flera nyheter, träder i kraft den 1 januari 2014.

Regelverket för orientering till fots har nu tillämpats i tre år. I samband med arbetet att ta fram ett antal Värt att veta-dokument för en ny digital arrangörshandbok har delen tävlingsanvisningar i regelverket kraftigt förenklats.

Det innebär bland annat följande::

 • Anvisningar slås samman. 22 anvisningar blir 14 stycken.
 • Flera anvisningar hade inte karaktären anvisning utan mer information. Detta innehåll har flyttats till orientering.se.
 • Delar av karaktären tips och erfarenheter har flyttats till:
  - Digitala arrangörshandboken
  - Orientering.se 

Största nyheterna

 • TA 301 Tävling, klasser och deltagande: Ny tydligare tävlingsindelning i internationella värdetävlingar (nivå 1) och nationella värdetävlingar (nivå 2). Påverkar inte regelverket i övrigt.
 • TA 403 Tävlingsadministration: Ett avsnitt om teknik och resursplanering är nytt.
 • TA 403 Tävlingsadministration: En standardisering av stoppdatum för anmälan till tävlingar har införts. Detta för att underlätta för deltagaren, vilket förhoppningsvis leder till mindre missade anmälningar.
 • TA 403 Tävlingsadministration: Tävlande som saknar registrering i brickan kan vid tekniska fel bli godkända ändå. Ett tydliggörande är infört.
 • TA 502 Karta och banläggning: En ny central teknisk kontroll av kartor inom nivå 1 och 2 införs.
 • TA 603 Anvisning för rankade. Tuffare villkor för att få subjektiv ranking införs.

Sista datum för ansökan av nya nationella tävlingar och distriktstävlingar ligger numera utanför regelverket. För nationella tävlingar innebär sista datum tills vidare den 31 mars året innan tävling.

Övergångsperiod fram till den 1 juli

De nya anvisningarna, beslutade av förbundsstyrelsen vid sitt möte den 9 december, träder i kraft den 1 januari 2014. I de fall de nya anvisningarna ännu inte är praktiskt möjliga att följa får de tidigare anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2014.   

Två ingångar på hemsidan

Anvisningarna ligger ute under grenen orienteringlöpning här på orientering.se. De nås både under avdelningen Träna & tävla och under Arrangera
- Tävlingsregler och anvisningar (för tävlande)
- Tävlingsregler och anvisningar (för arrangör)

Själva regelverket, dvs tävlingsreglerna och anvisningarna, är identiska på de två sidorna ovan, men en del kompletterande information skiljer mellan tävlande och arrangör.

De största nyheterna, anvisning för anvisning, hittas under Nyheter och förändringar i menyn på respektive sida ovan.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter