Svensk Orientering logotyp
16.09.2021

Nya hemsidor senast 1 januari 2023

Orientering
Från och med 1 januari 2023 kommer Riksidrottsförbundet inte längre leverera hemsideslösningar till förbund och föreningar.
Nyligen meddelade Riksidrottsförbundet att man på grund av en kostnadsökning inte längre kommer att erbjuda förbund och föreningar hemsideslösningar. Bakgrunden är att webbplatsleverantören Episerver ska gå från serverbaserat till molnet, vilket innebär en kostnad på drygt 10 miljoner kronor extra per år. Det skulle öka kostnaderna för RF med 400 procent, vilket gör att RF inte längre har möjlighet att erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund.
 
För Svenska orienteringsförbundet, våra distrikt och många av våra föreningar innebär det att nya hemsideslösningar måste tas fram under 2022.   
RF kommer inte ta fram en gemensam lösning, utan det står alla fritt att välja själva. RF kommer däremot utreda hur de funktioner av IdrottOnline som fortfarande kommer finnas kvar (medlemsregister mm) ska kunna integreras på nya hemsidor.
Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att logga in i IdrottOnline för administration av medlemsregister och övriga funktioner. Det är endast hemsidesmodulen som inte kommer att finnas kvar den 1 januari 2023. 

Tittar på lösningar

Från förbundets sida har vi redan börjat arbeta med vad vi vill att vår framtida hemsida ska innehålla och hur vill skulle vilja att den ser ut.
Marknaden för hemsidor är stor. Flera IT-företag har varit snabba med att komma med erbjudanden till oss. Vi är dock fortfarande i uppstartsarbetet och har inte fattat några beslut om lösningar ännu. I närtid kommer en projektledare att utses som ansvarar för att hålla ihop arbetet.

Information löpande

Vi kommer löpande under arbetet informera er om hur det fortgår och vi ska även titta på en hemsideslösning som vi kan rekommendera distrikt och föreningar.   
   
Vill ni i er förening inte vänta så är alla fria att själva ordna en hemsideslösning redan nu.  
  
Vill du vara med och bidra med kunskap kring att bygga hemsida eller har tips på bra verktyg för att bygga en hemsida? Hör gärna av dig till kommunikationsansvarig Caroline Karlsson, caroline.karlsson@orientering.se 0768-084549. 
 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter