Svensk Orientering logotyp
10.03.2017

Nya versioner av Eventors fakturatjänster

Orientering
Efter många bra önskemål och påpekanden från er användare har Eventors två fakturatjänster - den för arrangörer och den för kassörer - uppgraderats i nya versioner.

Två fakturatjänster har funnits i Eventor sedan något år tillbaka:

 • När tävlingsrapporten är signerad i Eventor finns det som arrangör möjlighet att generera elektroniska fakturor som i ett e-postutskick går iväg till de organisationer vars medlemmar deltagit på tävlingen. Respektive organisation får ett e-postmeddelande med en länk till sin faktura.
 • När säsongen är över kan klubbens kassör generera elektroniska fakturor åt sina medlemmar. Fakturorna baseras på tävlingsdeltagandet med de avgifter som tävlingsarrangörerna tagit ut.

Båda dessa fakturatjänster har nu uppgraderats i nya versioner. 

Förbättrat ekonomistöd

Den största nyheten är att båda tjänsterna har stöd för att kunna ta emot ekonomidata från tidtagningsprogrammen (OLA, Sports Software, MeOS eller motsvarande), men det förutsätter att dessa uppgraderats till senaste version.

Det är avgifterna från tidtagningsprogrammet som står på fakturorna.

Det betyder följande:

 • Om en ändring görs i tidtagningsprogrammet så följer den ändringen med till Eventor vid ny uppladdning av resultatfilen och ny generering av fakturorna.
 • Om uppladdad resultatfil endast refererar till en avgift i Eventor så kommer avgiften i Eventor att gälla.

I båda fallen behöver fakturorna aktivt genereras om. En nyuppladdad resultatfil kommer i sig inte att förändra fakturorna.

Mer information i detalj om hur tidtagningsprogrammen och Eventor hänger ihop går att läsa som en informationstext till tjänsten.

Övriga förbättringar

I övrigt har fokus lagts på användarupplevelsen. Här är några förbättringar:

Mottagna klubbfakturor

 • Datum-funktionen föreslog ”Förfallodag från” ett år tillbaka i tiden, men är numera satt till tre månader. Dessutom, om datum ändras, så går den inte längre tillbaka till datumet ett år tillbaka i tiden.
 • ”Visa endast obetalda fakturor” har ändrats till ”Visa även betalda fakturor” och med ej förkryssad ruta.
 • Rutan ”Visa endast obetalda fakturor” gick tidigare på ”Betalning mottagen av arrangören”, men har nu ändrats till mer logiska ”Betalning skickad av …”. Det betyder att en faktura anses vara betald antingen när "Betalning skickad av ..." kryssas i, eller när mottagaren har prickat av att betalning mottagits.
 • Kolumnen ”Betalning mottagen av arrangören” krävde tidigare att arrangerande klubb återkopplade mottagen betalning, vilket de flesta arrangerande klubbar inte gjorde. Kolumnen har därför plockats bort.

Fakturan

 • Namnen på fakturan kommer numera i bokstavsordning, istället för i klassordning, även om det troligen finns olika önskemål om vilken sortering som är mest lämplig.
 • Informationen på fakturan har komprimerats något i höjdled. 

Fakturanummer

 • Stöd är infört för att kunna generera om alla fakturanummer där några av fakturorna exkluderas i omgenereringen, t ex fakturor till egna klubben och utländska klubbar som inte ska faktureras.

  Omgenerering av fakturanummer är dock bara möjligt innan fakturorna skickats iväg. När en faktura väl skickats är fakturanumret "officiellt" och inte möjligt att ändra. O

  mgenerering sker per automatik vid borttagning av fakturor innan utskick, men sker alltså inte efter att ett utskick gjorts.

Guide för fakturatjänsten för kassörer

Det finns ännu ingen guide för fakturatjänsten för arrangörer och inte heller någon hjälptext. Det arbetet återstår. 

Rapportera gärna fel

Som vanligt, rapportera gärna felaktigheter till Eventors support på eventorsupport@orientering.se.

Frågor 

Har du frågor om tjänsterna, skicka också till Eventor-supporten på eventorsupport@orientering.se.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter