Svensk Orientering logotyp
04.03.2022

Nyheter och uppdateringar i regelverket

Orientering
Flera uppdateringar är gjorda i regelverket som kan hämtas här från hemsidan. Den nya versionen trädde i kraft 1 mars 2022, men har en övergångsperiod fram till 1 januari 2023.

Uppdateringar i senaste versionen  

Regelverket består av tävlingsregler och anvisningar. Följande uppdateringar är gjorda i versionen för orienteringslöpning som trädde i kraft 1 mars 2022:

 • Regleringar efter nya rekommenderade segrartider
  Flera uppdateringar har gjorts efter införande av nya rekommenderade segrartider för åldersklasserna D/H18 och äldre, se nyhet på SOFT:s hemsida
  • Sidan 35. Kommentaren bortplockad: "Idag har alla klasser förutom 35 år och uppåt lika beräknade segrartider som komplement till angivna banlängder. Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att lika beräknade segrartider även ska gälla för D/H35 och uppåt och träda i kraft senast den 1 januari 2022."
  • Begreppet ”segrartid” utbytt mot ”beräknad segrartid” på flera ställen.
 • Regleringar efter nivåöversyn
  Flera uppdateringar har gjorts efter den nivåöversyn som pågått mellan 2018-2021, där förbundsstyrelsen beslöt om uppdateringar av regelverket 9 januari 2022, se nyhet på SOFT:s hemsida.
  • Sidan 8, TR 3.2 Tävlingsnivåer. Dessa har fått nya definitioner och beskrivningar. Ytterligare justering är gjord 2022-03-09.
  • Sidan 21, TR 5.1.2-5.1.4. Tidigare fanns endast klassutbud för nivå 2, nationella tävlingar, reglerat. Nu är även nivå 3, distrikstävlingar, reglerat. Ytterligare justering är gjord 2022-03-09.
  • Sidorna 46-48, TA 14.3 Tävlingsområde och arenaområde. Hela avsnittet är uppdaterat. Bland annat är en tabell över deltagar- och publikservice införd. Även regleringen av vätska är bättre strukturerad.
  • Begreppet "tävlingstyp" utgår ur regelverket. Mästerskapstävling har ersatts med mästerskap, eller bara mästerskapsklasser. Regionsmästerskap förkortas RM. Då riksmästerskap inte arrangeras inom svensk orientering längre är begreppet bortplockat ur regelverket (stod endast nämnt i samband med rätt att delta).
 • Avlysning och sekretess
  Flera uppdateringar har gjorts för att strukturera upp och tydliggöra skrivningar om avlysning och terrängkännedom, både för arrangör och tävlande. Ytterligare justering är gjord 2022-03-09.
 • Övriga mindre uppdateringar
  • Sidan 28, TR 6.2.2. Uppdaterat hänvisning till SOFT:s hemsida från felaktiga "Förbundsinfo” till korrekta ”Förbundet”.
  • Sidan 20, TR 4.21. Tydliggjort skrivning om världsrankingtävling efter tidigare vägledande beslut.
  • Sidorna 56-57. Banpåtryckssymboler är uppdaterade efter senaste versionen av kartnormen (ISOM 2017-2).
  • Sidorna 44 och 54. Kontrollbeskrivningens storlek är reglerad, både för banläggare och bankontrollant.
  • Begreppet ”svårighetsnivå” används genom hela dokumentet. En uppdatering gjordes till förra versionen av regelverket, men ”svårighetsgrad” stod kvar på två ställen och ”svårighet” på ett ställe.

Övergångsperiod till den 1 januari 2023

De nya uppdateringarna trädde i kraft den 1 mars 2022. I de fall dessa ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av regelverket tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2023.

Frågor och funderingar

Vid frågor och funderingar, kontakta undertecknad.

Hämta regelverket

Den nya versionen av regelverket kan hämtas från sidan över tävlingsrelger och anvisningar.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter