Svensk Orientering logotyp
10.10.2016

Nytt handlingsprogram för tillgång till mark

Orientering
Vid SOFTs styrelsemöte 8 -9 september togs beslut om ett handlingsprogram för arbetet med markfrågor under 2017-2018.

Handlingsprogrammet bygger på det beslut som förbundsmötet i Umeå tog om ny en strategi för tillgång till mark fram till 2020.Läs mer om handlingsprogrammet och mycket av det arbete som förbundet bedriver i markfrågor i lägesrapport nr 3. Det händer en hel del nu med ett nytt nationellt skogsprogram och en ny reviderad FSC standard för skogsbruk, Eje Andersson har varit involverad i båda dessa arbeten.

SOFT är genom Andersson även med i det internationella orienteringsförbundets miljöarbete i Environmental Commission.

Lägesrapporten innehåller också tips till föreningarna om var planerade avverkningar går att finna och information om markägarens ansvar när en karta tas fram.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter