18.08.2023

Nytt projekt för utvärdering av färgblindhet inom orientering

Orientering
Under 2023 genomför SOFT, i samarbete med Skogssportens Gynnare, ett projekt för utvärdering av färgblindhet hos orienterare och särskilt hur våra kartor bör vara utformade för att bäst stötta personer med alla former av färgseende. Nu tillsätts en referensgrupp till detta projektarbete, vill du vara med och bidra?
Framställningen av normer för kartors utseende och användande är en komplex process med många faktorer att ta hänsyn till. Det rör sig dels om kartans syfte, vilka som använder den, i vilka situationer, med mera. Detta påverkar bland annat val av kartsymbolernas utformning, färg, storlek och relation till varandra. Därför är förekomsten av färgblindhet och olika former av defekt färgseende bland orienterarna mycket intressant för kartans utformning. 

Inom orientering är nuvarande kartnormer ett resultat av många års utveckling där även hänsyn tagits till olika former av färgblindhet. Bland annat genom att den röda färgen inte används eller att symboler av olika färg också ska ha olika form. Däremot saknas en ordentlig vetenskapligt analys som kan användas som grund för utformningen av våra kartnormer. Det är också tydligt att löpare med olika former av nedsatt färgseende upplever svårigheter med vissa delar av nuvarande kartnorm och dess användning. 

Nytt projekt med Skogssportens Gynnare

Nu genomför SOFT, tillsammans med Skogssportens Gynnare med bidrag från Kartringen, ett projekt för att analysera, dels förekomsten av olika former av färgblindhet bland orienterare men även deras uppfattning av nuvarande kartor och hur de kan anpassas ytterligare. Målsättningen är att presentera ett förslag på hur våra kartor kan utvecklas eller användas vidare, för att optimeras för alla orienterare oavsett färgseende. Resultatet kommer också att delas med IOF. 

Referensgrupp

Till projektet söker SOFT nu personer till en referensgrupp för att bistå arbetet. Referensgruppen kommer dels att få svara på frågor om sin upplevelse om nuvarande kartnormer och relaterade frågor, samt få bedöma olika förslag till förändringar i kartnormerna. 
Personerna i referensgruppen ska vara dels personer med normalt färgseende och dels personer med olika former av defekt färgseende. Erfarenhet inom orientering är ett krav. Ålder mellan 16-40 år prioriteras (mindre chans för andra synproblem)

Vill du vara med i referensgruppen? 
Anmäl ditt intresse här!

Eventuella frågor kan ställas till projektledaren Elmin Jagurdzija:
Elminjagurdzija@outlook.com

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter