Svensk Orientering logotyp
02.09.2022

Omstarten - omgång 2 Återstartsstöd för föreningar

Orientering

Omstarten omgång två har startat. Föreningen kan nu söka återstartsstöd. Pandemin har haft stor påverkan på alla verksamheter, så även på svensk orientering. Såväl tävlingsverksamheten som verksamheten i föreningarna har påverkats. Den kanske enskild viktig del som drabbats särskilt hårt är den sociala delen. Att få umgås på träning och tävling, att ha sociala aktiviteter i kombination med träning och tävling eller att ha helt fristående sociala aktiviteter har inte fungerat under pandemin. Det sociala perspektivet är viktigt oavsett om man är ledare, funktionär eller utövare och därför kommer återstartsstödet ha just det sociala som en röd tråd.

Omstarten är en möjlighet för orienteringsföreningar att få ett ekonomiskt stöd för att komma tillbaka efter de restriktioner och begränsningar av verksamheten som blev resultatet av coronapandemin. Omstarten del 2 startar den 1 september 2022 och pågår till den 31 december 2023 eller så långt de tillgängliga medlen räcker. Här kan du läsa mer om förutsättningarna för Omstarten omgång 2.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter