Svensk Orientering logotyp
25.09.2015

Orienterarnas tillgång till skog och mark är väl bevakad

Orientering
Nu finns lägesrapport nr. 3 ute. SOFT:s arbete med markfrågor bygger på ett brett kontaktnät med personliga kontakter.

SOFT har nu väl etablerade personliga kontakter med myndigheter, organisationer och ideella organisationer. De omfattande nätverk av kontakter som har byggts upp är bl.a. resultatet av SOFT:s engagemang i olika projekt där SOFT:s medvekan har efterfrågats.

SOFT:s aktiva roll, via Svenskt Friluftsliv i arbetet med att revidera certifieringsstandarden för FSC och PEFC, har också gett möjligheten att säkerställa ett hänsynstagande till skogens sociala värden.

SOFT är även aktiva i framtagandet av Målbilder för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder till friluftsliv och rekreation, ett arbete som leds av Skogsstyrelsen.

Hela rapporten finns att läsa här: Lägesrapport nr 3 2015 


Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige där Svenska Orienteringsförbundet är en av medlemsorganisationerna.
SOFT:s förbundschef Susanne Söderholm valdes 2015 in i styrelsen för Svenskt Friluftsliv.
Övriga medlemsorganisationer är: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.


FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.


PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största organisation för skogsbrukscertifiering. Svensk PEFC skogsstandard syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas. Standarden omfattar tre delar: Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard.


RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter