Svensk Orientering logotyp
21.12.2021

Orientering för fler - vill din förening vara med på en spännande inkluderingssatsning?

Orientering

Att orientering kan locka nya målgrupper och att många tycker orientering är roligt bekräftas av årets 17 prova-på-aktiviteter inom inkluderingsprojektet, där varje tillfälle i snitt lockade mellan 30–35 engagerade deltagare. Det här intresset och lärdomarna som vi fått under året vill vi självklart ta vara på! Nu söker vi 5–10 föreningar som under 2022 vill skapa inkluderande aktiviteter för att nå fler. Vill du och din förening genomföra en inkluderingssatsning – läs denna nyhet och boka in det digitala informationsmötet som kommer att ske den 10 januari!

Skapa förutsättningar för att fler ska kunna aktivera sig inom orientering – oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar eller vart man bor

Nästa steg inom inkluderingsprojektet är att SOFT kommer stötta 5–10 föreningar som, tillsammans med oss, vill satsa lite extra på att få orientering att nå ut till fler, och skapa en mer inkluderande och tillgänglig idrott. Har du och din förening en vilja att ta er ut i nya områden, träffa nya målgrupper och visa upp orientering bortanför klubbstugan?

Tillgängligt, nära, synligt och tryggt

Det är nyckelfaktorer som vi har identifierat är av stor vikt för att först och främst sprida information om orientering och synas som idrott, och därefter skapa möjlighet till deltagande. En insats från dig och din förening kan leda till att fler barn och ungdomar hittar en fritidsaktivitet, rörelseform och gemenskap.

Låter det här intressant och vill du veta mer? Den 10 januari kl. 19:00 håller vi ett digitalt informationsmöte om hur 2022 års inkluderingssatsning är tänkt att se ut, vad det skulle kunna innebära för dig och din förening i form av stöd från vår projektledare/SOFT samt vilka förväntningar som ställs på de föreningar som kommer att ingå i satsningen.
Anmäl dig/er till det digitala informationsmötet här senast den 5e januari.

Hoppas att vi ses då!

Tillsammans kan vi arbeta mot målsättningen att vi inom orienteringsrörelsen ska spegla hela Sveriges befolkning!

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter