Svensk Orientering logotyp
09.10.2015

Pengar att söka i Idrottslyftet - sista ansökningsdag 15 november

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet har lite pengar kvar i Idrottslyftet 2015 och nu förlängs ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 15 november 2015.

I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas, men inte alltid tillräckligt med ekonomiska resurser. För att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet.

Svenska Orienteringsförbudet har fortfarande medel kvar i Idrottslyftet 2015 och nu uppmanar vi föreningar att söka. Ett antal områden prioriteras:

Tävlingsformer

Vi vill gärna att fler föreningar ansöker om att testa och genomföra nya och annorlunda tävlingsformer för barn och ungdomar. Det kan handla om att testa en annan indelning av deltagarna, olika former av lagtävlingar, tävlingar mellan olika föreningar. Låt gärna barn och ungdomar vara med och ta fram idéer kring arrangemanget och genomföra det.

Mångfald

Vi ser gärna fler föreningar som vågar prova att erbjuda orientering till nya målgrupper. Det kan vara grupper av barn, ungdomar och familjer som av någon anledning inte finns med i orienteringsverksamhet i dag. Det kan vara nyanlända, människor med annan etnisk bakgrund.

Nya grenar

Vi vill också att fler föreningar provar att utveckla sin verksamhet med fler grenar. Orienteringsidrotten omfattar i dag fyra olika grenar: orienteringslöpning, skidorientering, precisionsorientering och mountainbikeorientering. Alla grenar finns dock inte i alla föreningar men vi tror att det finns en möjlighet att utveckla verksamheten i föreningen och även nå nya målgrupper genom att bredda verksamheten.

Inflytande

Vi är övertygade om att barn och ungdomar har mycket att ge och att de vill vara med och påverka orienteringsverksamheten. Det är därför viktigt att ge dem möjlighet till inflytande, möjlighet att påverka verksamheten som de själva är en del av.

All verksamhet för barn och ungdomar ska utgå från Idrotten vill och RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Här kan du läsa mer om idrott för barn och ungdomar http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Riktlinjerforbarn-ochungdomsidrotten/.

Här hittar du mer information om Idrottslyftet och hur din förening kan få stöd till utvecklingsverksamhet, http://www.orientering.se/Forening/Idrottslyftet2015/.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter