Svensk Orientering logotyp
17.01.2019

RF:s reviderade intressepolitiska program

Orientering
Riksidrottsförbundet (RF) har presenterat ett uppdaterat intressepolitiskt program. I programmet har RF samlat de för idrottsrörelsen viktigaste frågorna där förutsättningarna behöver förbättras och förändras.

I denna reviderade version lyfter RF fortsatt fram förslag på många olika områden där idrotten behöver bättre förutsättningar.

Sedan 2017, när det första intresse­politiska programmet presenterades, har flera punkter genomförts av politiken. RF har också med tiden behövt utveckla och revidera några av de punkter som fanns med från början. Programmet är ett levande dokument och be­höver uppdateras med jämna mellanrum.

De punkter som lyfts har arbetats fram tillsammans inom idrottsrörelsen och de anses vara avgörande för att idrottsrörelsen ska fortsatt vara en relevant och stark rörelse i Sverige.

Länk till programmet: https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/intressepolitiskt-program.pdf

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter