Svensk Orientering logotyp
27.03.2020

Riktlinjer för minskad spridning av coronaviruset

Orientering
Från och med 29 mars är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare förbjudna. Här hittar du Svenska Orienteringsförbundets riktlinjer och rekommendationer med anledning av den nya förordningen.

OBS: Den här texten uppdaterades 31 mars 2020.

I syfte att minska spridningen av det nya coronaviruset förbjöd regeringen den 11 mars sammankomster med fler än 500 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det beslutet fick bra effekt, men med en fortsatt smittspridning i samhället är det nu dags för en ny norm.

Med en gräns på 50 personer omfattas i praktiken de flesta former av allmänna sammankomster. Beslutet trädde i kraft söndag 29 mars och gäller tills vidare.

Max 50 personer gäller – även utomhus

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) konstaterar inledningsvis att maxtaket om 50 personer inte är någon rekommendation, det är ett beslut som är straffbart att bryta mot.

polisens hemsida kan man läsa följande:

”Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud. Om anordnare bryter mot förbudet kan denne dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.”

På samma sida finns en fråga-svar-spalt, där följande svar ges på frågan ”Vad gäller för idrottsevenemang i det fria, som cykel och orienteringstävlingar?”:

”Om ett idrottsevenemang är att anse som en offentlig tillställning omfattas de av bestämmelserna i den nya förordningen och deltagarna får inte överstiga 50 personer.”

Ovanstående är vad svensk orientering – liksom samhället i övrigt – har att förhålla sig till tills vidare. 50 personer är ett absolut tal, även om Folkhälsomyndigheten slår fast att ”Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.”

SOFT uppmanar till fysisk aktivitet

Utgångspunkten för SOFT är densamma som Folkhälsomyndighetens: Vi vill göra allt vi kan för att minska smittspridning, samtidigt som vi vill att folk fortsätter att leva ett aktivt liv.

Det är svårt menar SOFT att se någon tävlingsverksamhet att tala om den kommande tiden. Många föreningar kommer också att behöva se över och anpassa sina träningar. Men att vi fortsätter att träna och motionera är oerhört viktigt. Och att landets föreningar, med anpassningar till gällande restriktioner, håller igång sin verksamhet är avgörande för svensk orientering. Inte minst är det viktigt att vi håller igång aktiviteter för alla barn och ungdomar.

SOFT uppmanar därför alla medlemmar och föreningar att fortsätta träna. I teorin kan såklart tävlingar arrangeras vilka inte står i strid med regeringens förordning om max 50 deltagare, men oavsett vilken aktivitet vi talar om bör all verksamhet som bedrivs utformas i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Förordningen om max 50 personer gäller det som kallas ”allmänna sammankomster” och ”offentliga tillställningar”. Riksidrottsförbundet konstaterar visserligen att förbudet inte gäller träningsverksamhet i en förening, för dess medlemmar, men skriver i nästa mening att föreningen ska göra en noggrann riskbedömning och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott. Att klubbträningen inte omfattas av regeringens förordning innebär således inte alls att det är ”fritt fram”. Det nya coronaviruset gör ingen skillnad på träning och tävling och själva syftet med dagens restriktioner är att minimera smittspridningen.

SOFT kan inte lagstifta om något eget maxtak gällande antalet personer på träningar. Däremot konstaterar SOFT att siffran 50 kan vara ett lämpligt tak även gällande privata tillställningar såsom klubbträningar. Detta ska ses som en generell rekommendation. Exakt hur exempelvis en träning ska utformas avgörs bäst av klubbledare på plats, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens skrifter.

Folkhälsomyndigheten har hittills publicerat två sidor som är relevanta att förhålla sig till (och så fort mer information kommer uppdaterar SOFT den här sidan):

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar med anledning av covid-19

Rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare

Gällande samtliga idrotts- och träningsaktiviteter ger Folkhälsomyndigheten följande generella råd:

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Äldre, främst de över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Torka av utrustning som används av flera med desinfektionsmedel efter användning. Exempelvis gymutrustning.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.

Här har SOFT skrivit lite mer om hur du kan träna säkert: SOFT uppmanar till aktivitet, men med försiktighet

SOFT vill i det här sammanhanget trycka på vikten av att våra medlemmar över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter under en tid framöver. Detta efter en tydlig signal från Folkhälsomyndigheten. Ålder är i sig en riskfaktor kopplad till covid-19 (sjukdomen som det nya coronaviruset kan ge upphov till). Läs mer HÄR.

Vanliga frågor och svar

SOFT kommer inte att kunna svara på alla detaljfrågor kopplade till specifika, eventuella arrangemang. Vanliga och mer generella frågor försöker vi besvara på den här sidan:
Vanliga frågor och svar

Bland annat finns det en fråga om hur man bör tänka om klubbträningar i normala fall lockar fler än 50 personer.

Juridiska spörsmål gällande regeringens förordning hänvisas till polismyndigheten.

SOFT vill avslutningsvis uppmana samtliga medlemmar och föreningar att göra sitt allra bästa och att tänka på själva syftet med dagens restriktioner: att minska smittspridningen.

HÄR hittar du vår samlingssida för material relaterat till coronapandemin.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter