12.06.2023

Ryska och belarusiska deltagare – det här gäller fortsatt

Orientering
Aktiva som tävlar för ryska eller belarusiska föreningar tillåts fortfarande inte att delta i tävlingar i Sverige.

SOFT kommunicerade den 8 mars 2022 med anledning av Rysslands invasion av Ukraina om vad som gäller för svenska tävlingar och dessa gäller fortsatt.

Följande gäller fortfarande:

  • Deltagande av ryska och belarusiska lag samt deltagande för ryska och belarusiska föreningar tillåts inte i svenska orienteringstävlingar.
  • Ryska och belarusiska aktiva som tävlar för svenska eller andra klubblag utanför Ryssland och Belarus tillåts att delta under förutsättning att den aktive var medlem i föreningen före den 4 mars 2022. 
  • Det är föreningarna som har ansvar för att SOFT:s beslut följs. Det är föreningarna som utifrån läget, specifika förutsättningar för föreningen och individerna beslutar om man vill ha med deltagare från Ryssland och Belarus.  Viktigt att beslutet är förankrat i föreningen.

Internationella Orienteringsförbundet, IOF, beslutade den 28 februari 2022 att utesluta Ryssland och den 4 mars 2022 att utesluta Belarus och att inga aktiva från ryska och belarusiska föreningar får tävla internationellt. Detta betyder att det inte är möjligt för dessa aktiva att delta på tävlingar som arrangeras i Sverige på uppdrag av IOF (World Ranking Event, internationella mästerskap, världscup mm).

– Eftersom situationen för Ukraina inte förändrats så är det viktigt att idrotten unisont står upp för de mänskliga rättigheterna och tar ställning för Ukraina, menar Susanne Maarup, förbundschef.

Svenska Orienteringsförbundet följer kontinuerligt det pågående läget i Ukraina, och information från IOF, Riksidrottsförbundet och svenska myndigheter. Beslutet om tävlingar i Sverige gäller tills vidare men kan komma att omprövas om situationen skulle förändras.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter