Svensk Orientering logotyp
07.06.2021

Så jobbar du för att få ett likvärdigt arrangemang

Orientering
Nu tar vi nästa kliv för att arrangera likvärdiga tävlingar. Här hittar du stöd för att kunna komma vidare i arbetet för en jämlikare orientering samt en inbjudan till infoträff.
På ett övergripande plan kan det se ut som att orienteringen i dag är en jämställd idrott. Det finns ungefär lika många kvinnliga som manliga medlemmar och det är ungefär lika många kvinnor och män som tävlar. Dessutom innebär det öppna klassystemet möjligheter för alla som inte vill tävla ålders- eller könsbundet.
När det gäller arrangerandet av orienteringstävlingar ser det däremot annorlunda ut. Det är framför allt bland huvudfunktionärerna – tävlingsledare och banläggare – som andelen kvinnor är väldigt låg. Ibland till och med obefintlig. Mellan 2015–2019 har andelen kvinnliga tävlingsledare legat runt 20 procent och andelen kvinnliga banläggare på 10 procent.
- Tävlingsledare och banläggare är två av de uppdrag som har störst makt och status på en tävling och som inte sällan leder till erbjudanden om liknande roller eller andra uppdrag högre upp i organisationen eller inom distrikt och förbund, säger Mette Brolinson, projektledare jämställdhet och inkludering på Svenska orienteringsförbundet.

Beslut på förbundsmötet

Svenska orienteringsförbundet vill få fler kvinnor på dessa poster. Ett första, viktigt steg på vägen var beslutet om likvärdigt tävlingsupplägg som fattades på det extra förbundsmötet i mars 2021. Från och med 1 juli i år förväntas alla arrangörer gå igenom sina respektive arrangemang för att se hur dessa kan bli mer likvärdiga.
Som komplement till regelverk och anvisningar har kansliet tagit fram ett metodstöd för att underlätta framtagandet av en handlingsplan. Sidan med vanliga frågor och svar på hemsidan har också uppdaterats med konkreta exempel kring hur regelverket ska tolkas. Inom kort kommer även checklistor för exempelvis banläggare och arenaansvariga.
- Ett likvärdigt tävlingsupplägg ska inte ses som något som läggs ovanpå alla andra arbetsuppgifter som redan finns för en arrangör, utan ett sätt att inför ett arrangemang skapa bästa möjliga förutsättningar för att deltagarna ska få en positiv upplevelse. Det är inte heller någon kritik mot det fantastiska arbete som alla arrangörer har lagt ner, och fortsätter att lägga ner, på att arrangera bra tävlingar. Genom att gå igenom tävlingen utifrån ett likvärdighetsperspektiv kommer arrangörerna även få syn på de delar som är riktigt bra redan idag, säger Mette Brolinson.

Infoträff 15 juni

För att komma i gång bjuder SOFT in till en digital informationsträff tisdag 15 juni med fokus på genomgång av metodstöd och frågor gällande tävlingsregeln och anvisningarna. Träffen är öppen för alla att vara med på. Mer information om innehåll och länk till anmälan hittar du här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter