Svensk Orientering logotyp
30.12.2018

Så kan ni stärka er förening

Orientering
Föreningen är dess medlemmar och den verksamhet de tillsammans skapar. Hur gör en förening för att bygga hållbart, skapa generationsbredd och göra unga mer delaktiga? Deltagande i Ungoteket Riks är en bra början.

Minns du hur det var när du skulle lära dig cykla? Förmodligen var det någon som gav dig välbehövligt stöd avvägt din förmåga att balansera cykeln och som släppte taget när du var redo att cykla på egen hand.

När vi ska lära oss något nytt behöver vi en stödjande miljö. Om din förening vill växa inifrån genom att involvera fler unga i det ideella arbetet så är en stödjande miljö avgörande för om de ska känna trygga med att ta sig an ett uppdrag. Unga värdesätter mentorskap väldigt högt som en del i en stödjande miljö.

Kan du som har erfarenhet och kunskap tänka dig att vara mentor för någon som vill engagera sig och därigenom skapa förutsättningar för generationsbredd i din förening? Då har du en viktig uppgift att fylla.

Genom Ungoteket Riks ges juniorer och yngre seniorer möjlighet till utbildning parallellt med att de tar sig an ett uppdrag i föreningen. Föreningen stöttar och både individen och föreningen utvecklas samtidigt som generationsbredden ökar. Varje deltagare behöver en mentor. Som mentor till en deltagare (eller flera) i Ungoteket Riks kommer du att utvecklas i takt med att du stödjer adepten. Dags att rekrytera en adept, eller hur?

Kom ihåg att unga först och främst behöver bli tillfrågade. Rikta dig personligen till den/dem i din förening som Ungoteket Riks riktar sig till och fråga vad som intresserar den enskilda individen. Locka men styr inte mot en viss inriktning.

Läs mer om vad Ungoteket Riks har att erbjuda på Ungoteket Riks egen hemsida. Där kan du även läsa mer om stödjande miljöer och mentorskap. Anmälan till Ungoteket Riks våren 2016 är öppen till och med den 6 januari.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter