Svensk Orientering logotyp
05.06.2020

Så kan vi tävla i sommar

Orientering
Den 14 juni blir tävlingsidrott återigen tillåten för seniorer. Samma helg blir det även fritt fram att göra "icke nödvändiga" resor inrikes. Restriktionen om att samla max 50 personer kvarstår dock. Nu har SOFT uppdaterat riktlinjerna för tävlande.

Hur kan vi arrangera coronasäkrade tävlingar? Hur ska vi tänka kring antalet startande? Vad händer med de större, nationella tävlingar som är inplanerade? HÄR hittar du Svenska Orienteringsförbundets information, råd och riktlinjer för tävlingar från och med 14 juni.

***

Nyligen fastslogs att det från och med den 14 juni införs lättnader gällande de allmänna råd som tagits fram för idrotten med anledning av coronasmittan. Lättnaderna innebär att tävlande återigen blir tillåtet även för vuxna. (Dock kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendation till medborgare som är 70 år eller äldre; att de begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under den rådande pandemin.)

Råden om att undvika närkontakt mellan idrottsutövare tas bort, och den 13 juni hävs även de allmänna reserestriktionerna inom landet.

Med andra ord: den tävlingssugne som är symptomfri kan åka vart som helst i Sverige för att plocka kontroller. Ändå kommer den här sommaren vara allt annat än normal.

Kvarstår gör nämligen den tidigare restriktionen om att samla max 50 personer på samma ställe. Likaså gäller fortsatt de generella råden för hur vi minskar smittspridningen.

När regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterade att restriktionerna för inrikesresor hävs, tryckte de extra hårt på att den fysiska distanseringen fortsatt måste prioriteras.

Vad gäller för orienteringen?

Då orientering är en utomhusidrott med ringa närkontakt finns goda möjligheter att skapa träningar och tävlingar där smittrisken är mycket låg. Generellt gäller dock att tävlingarna hålls nere vad gäller deltagarantal samt att såväl arrangörer som deltagare noga följer de allmänna råden.

Generella råd för att minska smittspridning:

  • Hålla avstånd till andra.
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera.
  • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
  • Undvik trängsel.

Den givna utgångspunkten gällande deltagarantal är förbudet mot sammankomster för fler än 50 personer. Svenska Orienteringsförbundets uppfattning är dock att en orienteringsbana kan nyttjas av långt fler än 50 personer, förutsatt att tiden tillåter. Om 50 personer springer en bana en lördag, så kan självfallet 50 andra personer göra det på söndagen utan att detta medför någon ökad smittorisk.

På samma vis kan en förening vid exakt samma tillfälle arrangera en träning eller en tävling för fler än 50 orienterare, förutsatt att rummet tillåter. Om aktiviteten delas upp på flera olika banor, med olika start- och målplatser, så kan fysisk distans hållas trots att fler än 50 personer engageras.

Riksidrottsförbundet har i sin dialog med polismyndigheten ställt frågan om en offentlig tillställning kan tillåtas ha fler än 50 deltagare om arrangemanget delas upp exempelvis över flera dagar. När den här nyheten läggs ut väntar RF ännu på svar, men rent tekniskt har en förening alltid möjligheten att dela upp en tävling i två skilda heat vilka avgörs som separata aktiviteter åtskilda i tid.

Förbundschef Susanne Söderholm utvecklar:

- Ledorden i rådande pandemi är småskaligt och lokalt. Att minska smittspridningen är det som bör vara högsta prio för alla. Samtidigt får vi på Svenska Orienteringsförbundet många frågor kring vad som är rimligt i orienteringens kontext. Likt många andra förbund har vi nu uppdaterat våra råd och riktlinjer vilka kan vara till hjälp för den enskilda föreningen eller den enskilda orienteraren, då det handlar om att göra överväganden och sätta myndigheternas information i relation till vår verksamhet.

- Inom orienteringen rör vi oss ofta över vidsträckta områden och vi har också möjlighet att låta en tävling eller träning pågå under lång tid, ibland över flera dagar. Förutsatt att arrangören säkerställer att fysisk distansering och minskad smittspridning prioriteras, kan en aktivitet, såsom vi tolkar myndigheternas regler och råd, ha fler tävlande totalt än 50, när resultatlistan från flera mindre tävlingar slås samman. Men återigen: fokus i nuläget ska inte vara att skapa stora arrangemang. Vi ska istället satsa på att skapa en bra och omfattande verksamhet där minskad smittspridning är utgångspunkten.

Hur kan vi arrangera coronasäkrade tävlingar? Hur ska vi tänka kring antalet startande? Vad händer med de större, nationella tävlingar som är inplanerade? HÄR hittar du Svenska Orienteringsförbundets information, råd och riktlinjer för tävlingar från och med 14 juni.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter