Svensk Orientering logotyp
22.10.2020

Särskilda råden gällande personer som är 70 år eller äldre utgår

Orientering
Fr o m 22/10 häver Folkhälsomyndigheten tidigare allmänna råd för personer som är 70 eller äldre. Numera gäller samma råd för äldre personer som för resten av befolkningen. SOFT uppdaterar sitt tillfälliga ramverk för tävlande så att det harmonierar.

Under den pågående coronapandemin har myndigheterna vid ett flertal tillfällen ändrat de råd och rekommendationer som finns på plats för att minska smittspridningen. Svenska Orienteringsförbundet justerar fortlöpande sina råd och rekommendationer så att de står i samklang med det övergripande regelverket.

Enligt de tidigare rekommendationerna från FHM skulle personer som är 70 år eller äldre, utöver de allmänna råden:

- Begränsa fysiska kontakter.
- Undvika att åka kollektivt och andra allmänna färdmedel.
- Undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Dessa särskilda råd hävs nu alltså.

Enligt FHM:s generaldirektör Johan Carlson har den psykiska ohälsan för gruppen som är 70 år eller äldre ökat under pandemin. Det, i kombination med att smittspridningen minskat under en längre tid, gör att man nu lättar på reglerna.

- Det är inte rimligt att riskgrupper ska bära ett så stort ansvar för hela befolkningen i det långa loppet. De fysiska och psykiska konsekvenserna riskerar att förvärras ju längre rekommendationerna kvarstår. Många känner sig isolerade och stigmatiserade, säger Carlson på en presskonferens.

Från och med den 22 oktober gäller samma råd för äldre personer som för resten av befolkningen – HÄR HITTAR DU FHM:s ALLMÄNA RÅD.

Följaktligen har Svenska Orienteringsförbundet uppdaterat sitt tillfälliga ramverk för tävlande, där det funnits särskilda rekommendationer gällande personer som är 70 år eller äldre. Därmed hävs de tidigare särskilda rekommendationerna: att personer som är 70 år eller äldre inte rekommenderas att delta på tävlingar samt att arrangörer inte ska ha klasser för personer som är 70 år eller äldre.

HÄR HITTAR DU SOFT:S TILLFÄLLIGA RAMVERK FÖR TÄVLANDE.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter