Svensk Orientering logotyp
14.06.2019

Senaste nytt om felet i Sportidents kontrollenheter

Orientering
Sedan tidigare är det känt att en stämpling i Sportidents kontrollenheter inte alltid registreras i stämpelbrickan, trots att enheten piper och blinkar. Ännu finns ingen lösning på problemet.

Bakgrund

Felet har informerats om tidigare, dels via nyhet på SOFT:s hemsida 5 oktober 2017 (uppdaterad maj 2018), dels i de nyhetsbrev som via e-post går ut till alla arrangörer av orienteringstävlingar (läs Arrangörsnytt och IT-nytt).

Det är svårt att svara på hur ofta felet inträffar, men under den här våren (2019) har rapporterade fall inkommit till SOFT från tävlingar i stort sett varje helg.

Det är inte acceptabelt och från förbundets sida ser vi allvarligt på att det ändå inträffar så pass ofta som det gör. 

När kommer en lösning?

Som det stod i tidigare nyhet meddelade Sportident hösten 2017 att felet är svåridentifierat och att de därför tvingas skriva om kontrollenheternas programvara helt från början för att komma till rätta med problemet.

Nu är det 2019 och det senaste beskedet från Sportident är att arbetet med att slutföra programvaran har tagit mycket längre tid än vad man först trodde.

När en ny programvara finns tillgänglig kan man inte svara på, men SOFT kommer att meddelas så snart den är redo för lansering.

Hur ska vi agera som arrangör?

Tills vidare gäller samma information som tidigare om hur ni som arrangör lämpligen agerar.

Det betyder att ni enligt regelverket inte är skyldiga att vidta åtgärder då en stämpling saknas i brickan, men givet att felet i systemet nu är känt är vår rekommendation att kontrollera aktuella enheter i misstänkta fall. Eftersom kontrollenheterna ändå ska plockas in efter tävlingen och det vid utläsningen för den drabbade deltagaren framgår vilken kontroll det gäller, är det en relativt enkel och snabb process att kontrollera enheten (eller enheterna, om kontrollen har flera).

Vi har förståelse för att kontrollen av enheterna innebär visst extraarbete för er som arrangör, men vi tror att ett vänligt bemötande och en hög servicegrad kommer att skapa stort värde för den tävlande och därmed också för er som arrangör. 

Vad säger regelverket?

Rent regelmässigt gäller följande: 

//…

TR 5.7.7 Kontrollstämpling ska ske på föreskrivet sätt. Den tävlande ska förklaras ej godkänd om det elektroniska eller manuella kontrollkortet saknas vid målgång.

…//

Vidare står det i tävlingsanvisningarna (avsnitt 5.6):

//…

Ej godkänd och tekniskt fel vid kontrollstämpling

Tekniskt fel, konstaterat eller förmodat, i arrangemangets elektroniska utrustning ska inte automatiskt medföra att den tävlande underkänns. Om det utan rimligt tvivel kan antas att den tävlande stämplat vid en viss kontroll, får tävlingsledningen godkänna löpningen trots att elektronisk registrering från kontrollen saknas i kontrollkortet.

…//  

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter