Svensk Orientering logotyp
31.05.2016

Senaste nytt om tillgång till mark

Orientering
Svenska Orienteringsförbundet är fortfarande mycket aktivt i dialogen med omvärlden när det gäller tillgång till mark.

Glädjande kan rapporteras att orienteringen möts med mycket positiva reaktioner när vi beskriver hur SOFT arbetar med markfrågan.

Speciellt uppmärksammas policyn Allemansrätten och orientering. Ett tips till er som behöver informera om allemansrätten på andra språk än svenska är de affischer som Håll Sverige Rent har tagit fram, de finns på tyska, engelska, nederländska, arabiska, somaliska, dari, farsi och tigrinja.

I Lägesrapport nr 2 finns senaste nytt om det arbete förbundet bedriver i markfrågor med Eje Andersson i spetsen. Där hänvisas också till olika länkar som redovisar material som du som förenings- eller distriktsansvarig med fördel kan ha som stödmaterial i dialogen lokalt och/eller regionalt.

Att säkerställa att vi har en bra dialog med markägare, jägare och myndigheter regionalt blir strategiskt allt viktigare.

Detsamma gäller den enskilda föreningens agerande i markfrågan. 

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter