Löpare på väg in till och ut ifrån sista kontrollen på 25-manna 2022.

Bild: Tilda Andersson.

22.05.2023

Sista chansen att tycka till om framtidens tävlingsprogram

Orientering
Torsdag den 25 maj stänger enkäten om förslag på förändringar i nivå1-tävlingsprogrammet för OL, från 2025 och framåt. Ta chansen att göra din röst hörd innan svaren utvärderas.
Under de senaste åren har SOFT samlat in synpunkter på basupplägget för nivå1-tävlingar i tävlingsprogrammet, vilket landat i ett antal förslag på justeringar att införa från säsong 2025 och framåt. 

Under 2023 har ett öppet lunch-webbinar hållits där förslaget presenterades, vilket också har spelats in och finns tillgängligt att se i efterhand. Synpunkter har därefter samlats in genom en enkät. 

Nu är det dags att summera svaren på enkäten och uppdatera förslaget för tävlingsprogrammet. Ta chansen och gör din röst hörd! Ett sådant här upplägg styrs av en stor mängd faktorer och påverkar en stor mängd intressenter, varav ett bra svarsunderlag är viktigt för att kunna dra olika slutsatser. 
  • Torsdag 25 maj: Sista dag att svara på enkäten
  • Måndag 5 juni: Presentation av inkomna svar och uppdaterat förslag
    • lunchwebbinar 11:30-13:00
    • anslutningslänk finns på sidan via länken nedan
    • förslaget inkluderar den nya stafettligan
Lunch-webbinaret kommer att spelas in. Efter 5 juni kan synpunkter lämnas som fritext i en särskild ny enkät, vilken också kommer återfinnas på sidan nedan. 

På denna sida finner du länkar till enkäter, liksom presentationer och inspelningar från webbinarier.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter