Svensk Orientering logotyp
25.06.2015

Skogliga grunddata - ny karttjänst från Skogsstyrelsen

Orientering
Skogsstyrelsens nya och fria karttjänst, Skogliga grunddata, kan vara till stor nytta för orienteringen. Den innehåller olika typer av kartor som beskriver skog och mark.

Kartorna är framtagna från laserdata. I karttjänsten finns också uppgifter om kulturmiljövärden och naturvärden, såsom nyckelbiotoper mm.

Finns det frågor kring karttjänsten, kontakta Svante Larsson, projektledare för Skogliga grunddata vid Skogsstyrelsen. Svante, som också är duktig orienterare i klass H55, nås på svante.larsson@skogsstyrelsen.se

Länk till tjänsten

Besök tjänsten (öppnas i nytt fönster): www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata 

Fler kartlänkar

Fler kartrelaterade länkar finns samlade här.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter