Svensk Orientering logotyp
29.12.2016

SOFT:s markansvarige: "Viktigt att orienteringsrörelsen engagerar sig"

Orientering
Vilka hänsyn ska skogsbrukets aktörer ta till natur- och kulturvärden? Hur bör kommunikationen se ut mellan skogsägare och de som nyttjar skogen för friluftsliv och rekreation? Nu har Skogsstyrelsen sammanställt sina tydliga rekommendationer.

I Svenska Orienteringsförbundets senaste lägesapport gällande markfrågor konstateras att Skogsstyrelsen nu har avslutat projektet "Målbilder för god miljöhänsyn". Det slutgiltiga dokumentet finns tillgängligt via Skogsstyrelsens hemsida – klicka här.

Svenska Orienteringsförbundet har genom markansvarige Eje Andersson medverkat i delprojektet "Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation".

För att få en snabb inblick i projektet kan du läsa introduktion till miljöbilder för god miljöhänsyn.

På Skogsstyrelsens hemsida finns även lättillgängliga faktablad för respektive delprojekt. Vill du läsa faktabladen för hänsyn till friluftsliv och rekreation – klicka här.

- Rapporten är viktig då den redovisar rekommendationer som skogsbruket förväntas följa. Det är viktigt att friluftslivets organisationer och orienteringsrörelsen engagerar sig och aktivt informerar sig om de möjligheter som finns att i dialog med skogsbruket utforma en skogsskötsel i tätortsnära skogar som tillgodoser de hänsyn som kan finnas, slår Eje Andersson fast i sin lägesrapport.

Här hittar du alla lägesrapporter från SOFT:s markansvarige.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter