Kul att du testar nya orientering.se! Hittar du något som ser konstigt ut, rapportera det här!
Svensk Orientering logotyp
20.12.2022

Sök stipendier från Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse

Orientering
Nu finns möjlighet att söka stipendie från Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse för att ge ledare och instruktörer högre vidareutbildning, både nationellt och internationellt. Sök via Svenska Orienteringsförbundet senast 14 januari 2023.

Använd blanketten här och skicka ansökan till Susanne Maarup susanne.maarup@orientering.se
senast den 14 januari. SOFT rangordnar sedan ansökningar och sänder vidare till RF.

Läs mer om stipendiet här:

Prins Bertils och Prinsessan Lilians idrottsstiftelse
Stiftelsens ändamål är att främja svensk idrott genom stipendier till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning, både nationellt och internationellt

Stipendiesumma 

10.000-25.000 kr/stipendium. OBS! Detta är det högsta ledarstipendiet som RF delar ut.

Ändamål för stipendiet
Ge ledare och instruktörer högre vidareutbildning, både nationellt och internationellt. Sökes av huvudorganisationer, förbund, föreningar eller enskild inom RF, SOK, Kungliga Automobilklubben (KAK), Kungliga Motorbåt Klubben (KMK), Svenska Aeroklubben, Livräddningssällskapet/Simfrämjandet (SLS) och Svenska Turistföreningen.

Ansökningsförfarande
Ansökningshandlingen skickas först till respektive huvudorganisation (SF), ansökningarna ska från huvudorganisationerna (SF) vara RF tillhanda senast den 15 januari (något förlängd tid). Organisationerna rangordningar ansökningarna.

Besked till de som får stipendiet lämnas under senare delen av första halvåret 2023.

RELATERADE NYHETER

Svensk Orientering logotyp
Faktura på arrangemangsavgiften efter tävling
En orienteringsskärm ute i skogen.
Förbundets styrelse föreslår ny distriktsindelning
Tre deltagare på Junior- och seniortränarutbildningen sitter vid ett bord och funderar kring en övningsuppgift
Anmäl dig till Junior- och Seniortränarutbildning B
Fler nyheter