Svensk Orientering logotyp
12.10.2018

Stöd för tävlingsområden och avlysningar i Eventor

Orientering
Ett stöd är infört i Eventor för tävlingsområden och avlysningar. Du som arrangör lägger själv in tävlingsområdet och om det är en tävling av nivå 1 blir det automatiskt avlyst.

Enligt regelverket ska tävling inom kvalitetsnivå 1 avlysas. I grenen orienteringslöpning hör till den kategorin SM (inkl. USM), Swedish League, O-Ringen, Tiomila, 25manna och Smålandskavlen.

Vad säger regelverket?

Följande står om avlysning i regelverket:

TR 4.10.1. Inför tävling på nivå 1 ska arrangören snarast efter tilldelning av arrangemanget, men senast 12 månader före aktuellt tävlingsdatum, avlysa berörda terrängområden.

För alla mästerskapstävlingar, nationella tävlingar och distriktstävlingar gäller följande för tävlingsområdet:

TR 6.2.3 Tävlande får inte genom avsiktlig rekognosering skaffa sig kännedom om tävlingsområdet, om det inte tydligt har tillåtits av arrangören.

Så fungerar stödet

Arrangören lägger själv in tävlingsområdet i Eventor och om det är en tävling av nivå 1 blir det automatiskt avlyst och visas med röd färg på en Sverigekarta. Annars visas det med gul färg.

I Eventor är följande informationstext inlagd för att tydliggöra vad som gäller:

Tänk på att du som tävlande inte får skaffa dig kännedom om tävlingsområdet genom avsiktlig rekognosering, om det inte tydligt har tillåtits av arrangören. För nivå 1-tävlingar är tävlingsområden avlysta för all tränings- och tävlingsverksamhet till dess tävlingen är avgjord. Det inkluderar även klubbanslutna medlemmar som inte själva kommer att delta i tävlingen. 

Som arrangör markerar du tävlingsområdet under Redigera >> Arena och tävlingsområde.

Direktlänk till alla avlysningar

Så snart uppgifterna är sparade visas tävlingsområdet ihop med arenan på tävlingens informationssida i Eventor.

Det visas också i tävlingsprogrammets visningsläge ”Visa på karta”. På så sätt går det till exempel att göra en sökning på alla nivå 1-tävlingar för 2019 och därmed få en karta med alla avlysningar 2019.

Här följer en direktlänk: 
Alla avlysta tävlingar 2019

Önskas en översikt på alla tävlingar är det bara att ändra sökkriterierna.

Synpunkter och frågor

Tas emot av Eventor-supporten via eventorsupport@orientering.se

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter