Svensk Orientering logotyp
05.12.2018

Större kartskala för ungdomar och äldre efter nyår

Orientering
Efter nyår blir det 7500-del och 3000-del för alla 45-åringar och uppåt på skogskartor respektive sprintkartor. I 16-klassen blir det 10000-del på långdistans. Det beslutade Svenska Orienteringsförbundets styrelse på sitt möte i början av december.

En arbetsgrupp bestående av nio personer med olika bakgrund har tagit fram ett förslag på ny regelskrivning om kartskalor. På sitt möte den 3 december klubbade förbundsstyrelsen den nya skrivningen.

- Att inte kunna se kartan fullt ut gör orientering tråkigt. Många som inte kan läsa kartan slutar. Därför känns det skönt att vi har landat i det här beslutet och tagit ett steg närmare en mer inkluderande idrott, en verksamhet där alla kan vara med och på mer lika villkor, säger Niklas Wrane, förbundets kartansvarige som också har lett arbetsgruppen.

Nya skrivningen för skogsdistanserna

Följande skrivning träder i kraft 1 januari 2019:

Skala för ultralång distans och långdistans ska vara:

 • 1:15 000 i klasserna D/H18-21.
 • 1:10 000 i D/H10-16, D/H35-40, inskolningsklass, utvecklingsklasser, samt öppen klass 9.
 • 1:7 500 i D/H45 och äldre, samt i öppen klass 1-8.

Skala för medeldistans, stafett och natt ska vara:

 • 1:10 000 i klasserna D/H10-40, inskolningsklass och utvecklingsklasser.
 • 1:7 500 i D/H45 och äldre, samt i öppna klasser.

Tillägg:

 • Kartan ska alltid vara ritad för 1:15 000 enligt kartnormen. Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:15 000, inkl. banpåtryck.
 • Ytterligare kartor med annan skala än 1:7 500 får erbjudas i alla öppna klasser.
 • Dispens för större  och mindre kartskala kan sökas, se TR 2.4. Kartan ska då alltid följa kartnormen.
 • Förstoringen bör göras för alla klasser som har banor som berörs av de områden dispensen avser. Den som beviljar dispens bör vara tydlig med detta.

Nya skrivningen för sprintdistans

Följande skrivning för sprintdistans träder i kraft 1 januari 2019:

Skala för sprintdistans ska vara:

 • 1:4 000 i klasserna D/H10-40, inskolningsklass och utvecklingsklasser.
 • 1:3 000 i D/H45 och äldre.
 • 1:3 000 i öppna klasser.

 Tillägg:

 • Kartan ska alltid vara ritad för 1:4 000 enligt sprintnormen (kommande sprintnorm). Övriga skalor ska vara uppförstoringar från 1:4 000, inkl. banpåtryck.
 • Ytterligare kartor med annan skala än 1:3 000 får erbjudas i alla öppna klasser.
 • Dispens för större och mindre kartskala kan sökas, se TR 2.4. Kartan ska då alltid följa sprintnormen.
 • Förstoringen bör göras för alla klasser som har banor som berörs av de områden dispensen avser. Den som beviljar dispens bör vara tydlig med detta.

- Den nya skrivningen har alltså sin grund i att alla ska kunna vara med. Den tar hänsyn till synergonomin och hur våra ögon blir sämre med stigande ålder. Men vi har också lyssnat till motionärerna vid senaste årens förbundsmöten vilka har önskat en större kartskala, säger Niklas Wrane.

Arbetsgruppen har också tittat på vilka effekter en större kartskala skulle få för djurlivet, marken och disciplinernas särarter.

- Dessutom har vi diskuterat och tagit hänsyn till arrangörsperspektivet, exempelvis hur det här påverkar banläggning och utskriftsformat med A3 kontra A4, säger Wrane.

Bakgrund i korthet

Frågan om större kartskala har diskuterats och engagerat till och från genom åren, troligen lika länge som orienteringen funnits. Under 2010-talet har diskussionen åter intensifierats då kartor med teknikens hjälp har ritats mer och mer detaljrika.

Till de senaste förbundsmötena har motioner lagts med önskemål om större kartskala för att de aktiva ska kunna se kartan bättre. Men förbundsstyrelsen, med kartgruppen som experthjälp vid sin sida, har varit avvaktande. Styrelsen har istället lyft riskerna med en större kartskala. Inte minst har man fruktat en eskalerande skala; större kartor kan leda till att flera detaljer tas med vid nästa kartrevidering, vilket i sin tur kan leda till ännu en kartförstoring och så vidare. En större skala skulle också kunna bli en kompensation för dåliga kartutskrifter.

Under 2017 och 2018 har dock en förändring skett.

- Jag tror det finns en större förståelse och vilja hos många kartritare och kartbeställare att följa kartnormens mått för högre läsbarhet i dag än för några år sedan. Det beror säkert delvis på den nya versionen av kartnormen som utkom våren 2017. Det beror nog också till viss del på förbundets ökade fokus på kartkontroll sedan 2014, men även på de verktyg som finns för att kunna kontrollera om ens egen karta följer normen, säger Niklas Wrane.

- Lägg därtill en ännu bättre process för att certifiera personer som skriver ut kartor till orienteringstävlingar. Sammantaget har allt detta medfört att vi bedömer riskerna som mindre med en eskalerande kartskala, avslutar Wrane.

Beslutsunderlaget i sin helhet

I nedanstående bildspel och tillhörande dokument förklaras bakgrunden till skrivningen mer i detalj.

Nuvarande regelverk

Så här ser nuvarande skrivning ut i regelverket:

Ultralång distans och långdistans

 • Skala ska vara 1:15 000 i klasserna D/H16-21. För övriga klasser, inklusive D/H16 Kort och öppna klasser, ska skalan vara 1:10 000.
 • För klasserna D/H60 och äldre, samt för öppna klasser, får även 1:7 500 erbjudas.
 • Skalor i 1:10 000 och större ska vara uppförstorade från 1:15 000, inklusive banpåtryck.

Medeldistans, stafett och natt

 • Skala ska vara 1:10 000 i alla klasser. För klasserna D/H60 och äldre, samt för öppna klasser, får även 1:7 500 erbjudas.
 • Samtliga skalor ska vara uppförstorade från 1:15 000, inkl. banpåtryck.

Sprintdistans

 • Enligt sprintnormen ska skalan vid sprintdistans vara 1:5 000 eller 1:4 000. Banpåtryck följer samma mått som för traditionella kartor i 1:15 000.  

Övergångsperiod

Fram till 30 juni 2019 gäller en övergångsperiod, vilket betyder att det fram till dess är tillåtet för arrangören att tillämpa de skalor som gäller i nuvarande regelverk.

Arrangörer: Informera om skalan!

Är du arrangör av en tävling våren 2019, tänk på att i inbjudan informera om det är skalor enligt den nya skrivningen eller den tidigare skrivningen som kommer att erbjudas på tävlingen.

Övriga grenar

Förändringen gäller grenen orienteringslöpning. En översyn kommer att göras för övriga grenar.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen, som tillsammans med sammankallande Niklas Wrane, arbetat fram förslaget:

 • Thomas Hjert, Falköpings AIK, H60
 • Oskar Karlin, Centrum OK, H40
 • Max Lindfors, OK Trian (Finland), expert synergonomi
 • Anna Ljungqvist, tävlingsansvarig Skånes OF, D45
 • Sven Lundbäck, kartansvarig Dalarna, H40
 • Roland Offrell, Frosta OK, Skåne, H75
 • Magnus Svensson, tävlingsansvarig Smålands OF, H50
 • Elisabeth Tollemark, Skogsluffarnas OK, D50
 • Nina Wallander, Järla IF OK, D21, främst öppna klasser

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter