Svensk Orientering logotyp
08.09.2022

Subventionerade tränarutbildningar i höst

Orientering
Passa på att gå en av Svenska Orienteringsförbundets tränarutbildningar i höst! Med medel ur återstartsstödet kommer deltagaravgiften att subventioneras så att deltagaren/föreningen endast betalar en fjärdedel.

”Att subventionera utvalda centrala utbildningar för att höja kompetens och motivation hos föreningsledare och andra målgrupper.” Det är en av aktiviteterna som Svenska Orienteringsförbundet planerar att genomföra för att återstarta verksamheten efter pandemin. Under hösten betyder det att deltagaravgiften till barntränarutbildningen, ungdomstränarutbildningen samt bredd- och motionsutbildningen endast är en fjärdedel av ordinarie kostnad.

De föreningar som inte haft någon deltagare på respektive utbildning, har förtur till den utbildningen. Anmäl er nu, för om en dryg vecka (19 september) tar vi emot anmälningar från alla övriga föreningar.

Utbildning behövs för att skapa förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt där alla verkar i samma riktning utifrån svensk orienterings mål och den beprövade kunskap som finns, exempelvis Flera och mera och Idrott hela livet. Utbildningarna ger tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att bli trygga i sin tränarroll. Utbildade tränare och ledare skapar stort värde inom svensk orientering, för såväl utövare som ledaren själv. 

- Att utövarna ska må bra, ha roligt och utvecklas är viktiga hörnstenar i ledarskapet, säger Jenny Håkansson, som jobbar med utveckling av utbildningar på Svenska Orienteringsförbundet.

På liknande vis är en del i föreningens uppdrag att se till att deras ledare mår bra, har roligt och utvecklas i sin roll.

- Vad behöver du för stöd och vad gör det roligt för dig? är två frågor som Jenny tycker att alla ledare bör få från föreningen, eller i frånvaro av att få frågan: fråga sig själva.

 Till sidan med mer info och anmälan.

Datum och sista anmälan till höstens subventionerade tränarutbildningar

Grundutbildning för tränare

  • Digitalt: Måndag 10/10 och lördag 12/11, sista anmälan 19/9

Barntränarutbildning

  • Luleå: 30/9-2/10, sista anmälan 16/9
  • Digitalt: Start 10/10, sista anmälan 18/9
  • Göteborg: 28-30/10, sista anmälan 26/9
  • Bosön: 18-20/11, sista anmälan 17/10

Ungdomstränarutbildning

  • Göteborg: 28-30/10, sista anmälan 26/9
  • Bosön: 18-20/11, sista anmälan 17/10

Bredd- och motionsutbildning

  • Bosön: 18-20/11, sista anmälan 17/10

 

Deltagaravgift: så här är utbildningarna subventionerade

Grundutbildning för tränare, digitalt: du betalar 200 kr vilket är 25 % av deltagaravgiften. 25 % subventioneras med medel från återstartsstödet. 50 % av deltagaravgiften söker du själv ersättning för efter genomförd utbildning genom projektstöd IF.

Barntränarutbildning: du betalar 700 kr vilket är 25 % av deltagaravgiften. 25 % subventioneras med medel från återstartsstödet. 50 % av deltagaravgiften söker du själv ersättning för efter genomförd utbildning genom projektstöd IF.

Barntränarutbildning, digitalt: du betalar 450 kr vilket är 25 % av deltagaravgiften. 25 % subventioneras med medel från återstartsstödet. 50 % av deltagaravgiften söker du själv ersättning för efter genomförd utbildning genom projektstöd IF.

Ungdomstränarutbildning: du betalar 700 kr vilket är 25 % av deltagaravgiften. 25 % subventioneras med medel från återstartsstödet. 50 % av deltagaravgiften söker du själv ersättning för efter genomförd utbildning genom projektstöd IF.

Bredd- och motionsutbildning: du betalar 700 kr vilket är 25 % av deltagaravgiften. 75 % subventioneras med medel från återstartsstödet.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter