Svensk Orientering logotyp
27.09.2015

Svensk Orientering vill öka mångfalden – nu behöver vi din hjälp

Orientering
Svensk Orientering och Alice Törnlund på Orienteringsakademin vid Fredrika Bremer-gymnasierna genomför tillsammans ett projekt som syftar till att öka mångfalden inom vår sport. Nu behöver vi din hjälp.

Projektet kommer att ge oss klarhet om nuläget i Svensk Orientering, utifrån samhällsklass och etnicitet. Arbetet kommer även att visa vilken potential som
finns i de grupper vi inte når och vad vi måste göra för att nå dem.

För att få kunskap om hur mångfalden inom orienteringssporten ser ut i dag, genomför vi en undersökning. Och det är här som du kommer in i bilden.
Undersökningen tar cirka tio minuter och genom att svara på våra frågor skapar
du ett stort värde för Svensk Orientering samt bidrar till att vi når vårt mål; en ökad mångfald.

Undersökningen riktar sig till orienterare. Den är öppen till och med 15 oktober och är förstås helt anonym. Klicka här för att medverka!

Om du har frågor eller input kring studien, tveka inte att ta kontakt med Tomas Stenström.

Tack för att du tar dig tiden och sprid gärna enkäten till dina orienteringskompisar.

RELATERADE NYHETER

Kartritare med ritplatta i fält
Grundutbildning för kartritning 2024
2023 Färgsynnedsättning Protanopi Deuteranopi
Projekt Färgseende avslutat
2023 Grundutbildning Kartritning Vara Föreläsning Joel Börjesson
Inbjudan öppnad till Kartkonventet 2024
Fler nyheter